Gemeente DelfzijlINFORMATIE

14-03-2000

Brandweerjubilarissen gehuldigd

Tijdens de jaarlijkse Korpsbindingsavond van de Brandweer Delfzijl op zaterdag 18-03-2000 wordt een aantal jubilarissen gehuldigd alsmede afscheid genomen van een aantal collega's.

Burgemeester de heer E. Haaksman zal 11 personen onderscheiden met medailles voor langdurige brandweerdienst. De heren J. Nieborg, H. Kuiper, E. Lijs en A.A.J. Mulder zijn inmiddels 12,5 jaar actief als brandweerman. De heren H. Beekhuis, F. Dreise en F. Post vieren hun 20 jarig dienstverband en de heren R.A. Kuiper, H. Mein, beiden korps Delfzijl en G.S. Ausema, korps Bierum, zijn al 25 jaar betrokken bij de brandweer Delfzijl. Vanwege zijn 30 jarig jubileum mag de heer H. Haan zijn medaille in ontvangst nemen. Natuurlijk zullen de partners van de brandweerlieden in de bloemen gezet worden als dank voor de ondersteuning vanuit het thuisfront.

In verband met het bereiken van de 55-jarige leeftijd hebben een tweetal brandweerlieden hun actieve loopbaan moeten beëindigen. Op deze wijze wordt afscheid genomen van de heren W. Harkema en M.P. vd Laan.

Voor de per 01-03-2000 aangestelde nieuwe commandant, de heer R.R.J. Post, zal dit een van de eerste officiële gelegenheden zijn waar hij zich voor het korps presenteert.

Als blijk van waardering voor hun grote inzet wordt aan de brandweerlieden en hun partners vervolgens door het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl een gezellige avond in de Molenberg aangeboden.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer R.R.J. Post, commandant Brandweer Delfzijl, telefoon 0596-639395.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om de huldiging van de jubilarissen bij te wonen. De plechtigheid zal ten behoeve van uw foto aan het begin van de avond, omstreeks 20.00 uur plaatsvinden.

Plaats van handeling: Zaterdag 18-03-2000, Ridderzaal van de Bolder, Molenberg 13, Delfzijl.

Deel: ' Huldiging brandweerjubilarissen Delfzijl '
Lees ook