Gemeente Borsele


Huldiging sportkampioenen en vrijwillig(st)ers

Elk jaar worden tijdens het sportfestijn Borsele de sportkampioenen uit de gemeente Borsele gehuldigd. Daarnaast worden de sportvrijwillig(st)ers in het zonnetje gezet. Het sportfestijn zal plaats vinden van 24 tot en met 26 februari 1999 en op de laatste dag is de huldiging. De gemeente heeft selectiecriteria opgesteld waaraan voldaan moet worden. Deze zijn als volgt.

Criteria jeugdige sportkampioenen

* de maximale leeftijd is tot en met 12 jaar;
* men moet een 1e plaats gehaald hebben op provinciaal niveau of een
1e, 2e of 3e plaats op nationaal, europees of wereldniveau;
* teams of elftallen moeten kampioen geworden zijn in hun klasse.

Criteria overige sportkampioenen

* men moet ouder zijn dan 12 jaar;

* men moet een 1e plaats gehaald hebben op provinciaal niveau of een
1e, 2e of 3e plaats op nationaal niveau;

* men moet een aanzienlijke prestatie geleverd hebben op internationaal niveau;

* bij teams en elftallen komen uitsluitend het eerste team of elftal die kampioen geworden zijn in aanmerking.

Criteria sportvrijwillig(st)ers

* mensen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk maken voor een vereniging;

* per vereniging mogen maximaal 3 vrijwillig(st)ers worden voorgedragen;

* de voordracht dient voorzien te zijn van een goede motivatie.

Voor alle categorieën geldt dat de kampioenen en/of vrijwillig(st)ers woonachtig moeten zijn in de gemeente Borsele. De kampioenen en/of vrijwillig(st)ers kunnen tot 15 januari 1999 schriftelijk worden opgegeven bij de gemeente Borsele, t.a.v. Cultuur en sport, postbus 1,
4450 AA Heinkenszand.

Zoekwoorden:

Deel: ' Huldiging sportkampioenen en vrijwilligers in Borsele '
Lees ook