Gemeente Sneek


Belastinghulp

HULP BIJ INVULLEN BELASTINGPAPIEREN Sociale Zaken Sneek biedt ook dit jaar hulp aan cliënten bij het invullen van de aanvragen voor een voorlopige teruggave van de heffingskortingen. De hulp is nodig als gevolg van de invoering van het nieuwe belastingstelsel, vorig jaar. Het nieuwe belastingstelsel brengt met zich mee dat cliënten die dat niet gewend zijn, een aanvraag voor teruggave van heffingskortingen moeten indienen. Doen ze dat niet, dan moet de gemeente op last van het rijk het bedrag dat ze hadden kunnen terugkrijgen, korten op hun uitkering. Daarom bood Sociale Zaken vorig jaar al op alle mogelijke manieren hulp en burgemeester en wethouders van Sneek hebben besloten dat die hulp er ook dit jaar moet komen.Uit de evaluatie van de hulp bij het indienen van een aanvraag blijkt dat de extra inspanning van Sociale Zaken vorig jaar heeft voorkomen dat de cliënten problemen kregen met hun uitkering. Sociale Zaken stuurde hen om te beginnen brieven met informatie, waarin ze nadrukkelijk werden gewezen op de consequenties van het niet aanvragen van de teruggave. Daarnaast werden vele telefoontjes met vragen beantwoord en tenslotte zijn ruim 200 cliënten daadwerkelijk geholpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Om de cliënten de juiste voorlichting en hulp te kunnen geven, volgden de medewerkers speciale cursussen.Dit alles leidde ertoe dat de invoering van het nieuwe belastingstelsel voor verreweg de meeste cliënten geen nadelige financiële gevolgen heeft gehad. Het college wil ook dit najaar deze extra service verlenen, omdat het niet wil dat de cliënten van Sociale Zaken gedupeerd worden door het nieuwe belastingstelsel. Sociale Zaken Sneek biedt ook dit jaar hulp aan cliënten bij het invullen van de aanvragen voor een voorlopige teruggave van de heffingskortingen. De hulp is nodig als gevolg van de invoering van het nieuwe belastingstelsel, vorig jaar. Het nieuwe belastingstelsel brengt met zich mee dat cliënten die dat niet gewend zijn, een aanvraag voor teruggave van heffingskortingen moeten indienen. Doen ze dat niet, dan moet de gemeente op last van het rijk het bedrag dat ze hadden kunnen terugkrijgen, korten op hun uitkering. Daarom bood Sociale Zaken vorig jaar al op alle mogelijke manieren hulp en burgemeester en wethouders van Sneek hebben besloten dat die hulp er ook dit jaar moet komen.Uit de evaluatie van de hulp bij het indienen van een aanvraag blijkt dat de extra inspanning van Sociale Zaken vorig jaar heeft voorkomen dat de cliënten problemen kregen met hun uitkering. Sociale Zaken stuurde hen om te beginnen brieven met informatie, waarin ze nadrukkelijk werden gewezen op de consequenties van het niet aanvragen van de teruggave. Daarnaast werden vele telefoontjes met vragen beantwoord en tenslotte zijn ruim 200 cliënten daadwerkelijk geholpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Om de cliënten de juiste voorlichting en hulp te kunnen geven, volgden de medewerkers speciale cursussen.Dit alles leidde ertoe dat de invoering van het nieuwe belastingstelsel voor verreweg de meeste cliënten geen nadelige financiële gevolgen heeft gehad. Het college wil ook dit najaar deze extra service verlenen, omdat het niet wil dat de cliënten van Sociale Zaken gedupeerd worden door het nieuwe belastingstelsel.

Deel: ' Hulp bij invullen belastingpapieren voor inwoners Sneek '
Lees ook