UNICEF

Hulp unicef rond afghanistan-crisis

10-10-2001 - VOORBURG - Unicef is al jarenlang actief in Afghanistan en omliggende landen. Sinds het uitbreken van de crisis verleent Unicef noodhulp aan kinderen en vrouwen in Afghanistan, gevluchte Afghaanse kinderen en vrouwen in omliggende landen en lokale bevolking rond de vluchtelingenpopulaties, met name in Pakistan. Voor het totale noodhulpprogramma heeft Unicef $36 miljoen nodig, waarvan ruim $7 miljoen inmiddels is toegezegd.

Zes vrachtvliegtuigen met noodhulpgoederen zijn inmiddels gearriveerd in Pakistan, Turkmenistan en Iran. Van daaruit zijn via vrachtwagens en lastdieren hulpgoederen getransporteerd naar Kabul, Jalalabad, Faizabad, Kandahar, Herat en Mazar-e-Sharif. Bovendien worden er in de grensgebieden voorraden hulpgoederen opgebouwd, anticiperend op een mogelijk massale vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan. Voor de komende dagen staan drie hulpvluchten naar Uzbekistan en Turkmenistan gepland.

De hulp bestaat uit noodvoeding (proteïnerijke biscuits, zuigelingenvoeding), water- en sanitaire voorzieningen (waterzuiveringstabletten, watertanks en -zakken, generatoren), medische hulp (vaccins tegen belangrijkste kinderziekten, medicijnen tegen luchtwegaandoeningen en diarree, medische hulpmiddelen), onderwijsmateriaal en bescherming tegen de winterkou (tenten, dekens, warme kleding, schoeisel, plastic dekzeilen, kookgerei).

Vanwege de Amerikaans-Britse luchtaanvallen staan Unicef's hulptransporten vanuit Pakistan, Iran en Turkmenistan momenteel voor de grensovergangen stil. In Afghanistan zelf vindt hulpverlening op beperkte schaal doorgang. Unicef heeft hulp kunnen verstrekken aan ziekenhuizen en vluchtelingen in Kabul en Faizabad en medische hulp kunnen verrichten in Jalalabad. Als de veiligheidssituatie het toestaat is Unicef onmiddellijk in staat om de hulpverlening weer op te voeren.


* * * * * *

Unicef heeft veldkantoren en woordvoerders in Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan en Tadjikistan. In Afghanistan zelf werkt Unicef momenteel vanuit verschillende steden met een lokale staf. Meer informatie en rechtstreeks contact is te verkrijgen bij Persvoorlichting Unicef Nederland: Roy van der Ploeg, telefoon: (070) 333 93 32 / (06) 53840098 of Maarten Bijl, telefoon: (070) 333 93 36.

Deel: ' Hulp Unicef rond Afghanistan-crisis '
Lees ook