Nieuws

Help slachtoffers watersnood Mozambique

Het noodweer in
Zuidelijk Afrika heeft honderdduizenden mensen dakloos gemaakt. Het aantal doden is onbekend doordat grote gebieden zijn afgesneden van de buitenwereld. Wegen en bruggen zijn verwoest en akkers weggespoeld. Besmettelijke ziektes als cholera dreigen op grote schaal uit te breken.

Onder de titel Help slachtoffers watersnood Mozambique voeren de

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), waaronder Novib, een nationale actie. De opbrengsten zijn in eerste instantie bestemd voor evacuatie van de slachtoffers, onderdak, voedsel, drinkwater en sanitair. In een later stadium wordt het geld gebruikt voor wederopbouw.

Mozambique is het hardst getroffen door de overstromingen. De opbrengst van de actie gaat evenwel ook naar de andere getroffen gebieden in Zuidelijk Afrika. Uw donaties kunt u storten op gironummer

800800 te Den Haag, onder vermelding van SHO-actie Mozambique. Voor online doneren en meer informatie kunt u terecht bij de SHO-site www.helpmozambique.nl

Help slachtoffers watersnood Mozambique

Deel: ' Hulpactie Help slachtoffers watersnood Mozambique '
Lees ook