Gemeente Rijswijk


Hulpactie Rijswijkse zusterstad verlengd

Rijswijk, 6 januari 1999

Stand inzameling voor Condega: 103.500 gulden !

Hulpactie Rijswijkse zusterstad verlengd

De actie ‘Help Condega’ die sinds half november 1998 in Rijswijk wordt gevoerd, heeft inmiddels 103.500 gulden opgebracht. De werkgroep stedenband Rijswijk-Beroun-Condega heeft besloten de actie nog te verlengen tot medio april 1999. De zusterstad in Nicaragua blijkt zwaarder getroffen door de orkaan Mitch dan zich eerst liet aanzien. Zo is het aantal slachtoffers inmiddels opgelopen tot mogelijk tien mensen en is 90 procent van de oogst vernield en veel vruchtbare landbouwgrond onherstelbaar vernield. Twee fabriekjes zijn in de rivier verdwenen en andere zwaar beschadigd. Zo’n 5000 inwoners hebben huis en haard verloren en zitten deels in vluchtelingenkampen of zijn naar elders vertrokken.

Toch is men in Condega met enorme inzet van burgers en gemeentebestuur begonnen de problemen aan te pakken. Via diverse bewonersgroepen wordt in de kaart gebracht welke schade Mitch heeft aangericht in de stad zelf en de dorpsgemeenschappen er omheen. Er worden, met summiere middelen herstelwerkzaamheden verricht aan bijvoorbeeld de zwaar vernielde infrastructuur, voedselproductie, etc. Er blijft derhalve lange tijd steun nodig voor de wederopbouw van de zusterstad.


103.500 gulden

De actie ten bate van Condega van de werkgroep stedenband Rijswijk-Beroun-Condega zal nog enkele maanden doorgaan. Op het bankrekeningnummer 43.54.98.762 is per 1 januari 1999 een bedrag ontvangen van 68.530,51 gulden. Inclusief de 25.000 gulden die het gemeentebestuur ter beschikking heeft gesteld en een bedrag van zeker
10.000 gulden dat aan (schriftelijke) toezeggingen is binnengekomen, is de totaalstand opgeklommen tot 103.500 gulden. Dat bedrag wordt door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua uit de opbrengst van de landelijke inzamelingsactie nog eens verdubbeld.

In december werden in diverse Rijswijkse kerken extra collectes gehouden, die naar schatting zeker 3000 gulden bijeen brachten. De leden van het Concertkoor Rijswijk zamelden 200 gulden in en de extra voorstelling van het Rijswijks Jeugdtheater van de musical ‘De Tovenaar van Oz’ bracht 6000 gulden op. Dankzij de marathon-kerstuitzending van Omroep Rijswijk Radio, die ruim 90 uur in het teken stond van de actie, is 6700 gulden te verwachten. Van de Maatschappij Tot Nut van ‘t Algemeen is 2500 ontvangen en kinderen van de Rozenvoordeschool en de Petrusschool haalden bijna
1600 gulden op. Van de Stichting Kinderopvang Rijswijk kwam een bedrag van 5000 gulden binnen en de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk stortte 1000 gulden. Kerstboomverkoper Michel Peer, die een rijksdaalder per verkochte kerstboom beschikbaar stelde, zal binnenkort een bedrag van bijna 3000 gulden aan de werkgroep overhandigen.

Over de exacte besteding van het ingezamelde geld zal de werkgroep stedenband half januari overleg voeren met onder meer het LBSNN. Dat zal gebeuren aan de hand van rapporten uit Condega en na consultatie met het gemeentebestuur van de zusterstad, waarmee overigens nog steeds geen direct (telefonisch) contact mogelijk is.Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Hulpactie verlengd voor Rijswijkse zusterstad in Nicaragua '
Lees ook