Nederlands Normalisatie-instituut

19 april, 1999

NNI publiceert derde ontwerp praktijkrichtlijn:

Hulpmiddel voor uitvoering van ventilatievoorzieningen in woningen

Delft - Werken volgens NEN 1087, een norm met bepalingsmethoden voor de uitvoering van ventilatie van gebouwen blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Daarom heeft het Nederlands Normalisatie-instituut een ontwerp praktijkrichtlijn uitgebracht, met aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen.

De voorbeelden in dit derde ontwerp van NPR 1088, met de officiële titel Ventilatie van woningen en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen zijn zo opgesteld dat mag worden aangenomen dat op deze wijze aan de eisen van het Bouwbesluit voldaan wordt.
In tegenstelling tot het tweede ontwerp is deze derde ontwerp richtlijn geheel afgestemd op de voorschriften in het Bouwbesluit. Verder worden er voorbeelden gegeven van de afstand tussen een uitmonding van een (rook) afvoer en een inlaat van een ventilatiecomponent en is een nieuw hulpmiddel voor het ontwerp en de toetsing van mechanische afvoersystemen opgenomen. Het is de bedoeling dat deze ontwerp praktijkrichtlijn aan het einde van deze zomer definitief wordt.

Commentaar en bestellingen
Schriftelijke commentaren op de 3e Ontwerp NPR 1088 kunnen tot 1 juni 1999 worden gestuurd naar NNI-Bouw, mw. ir. I.M. van Gaalen, postbus 5059, 2600 GB Delft, e-mail: ieke.vangaalen@nni.nl. De 3e Ontwerp NPR 1088 kost NLG 39,- (excl. 6 % btw). Bedrijven kunnen dit ontwerp telefonisch of schriftelijk bestellen bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, fax (015) 2 690 271 of e-mail: bestel@nni.nl. Particulieren kunnen bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6 % btw, op Postbanknummer 25301 ten name van het NNI te Delft. Onder vermelding van nummer en naam van de publicatie.
Bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

Deel: ' Hulpmiddel uitvoering ventilatievoorzieningen in woningen '
Lees ook