Kerken in Aktie
ACT organisaties bereiden zich voor op grote vluchtelingenstromen
Kerken in Aktie ondersteunt momenteel in Afghanistan twee grote noodhulpprojecten. Ze worden uitgevoerd door lokale Afghaanse organisaties en gecoördineerd door de Engelse zusterorganisatie Christian Aid en DACAAR, een Deense vluchtelingenorganisatie. Christian Aid richt zich met name op de droogteproblematiek als gevolg van houtkap, overbegrazing en klimaatverandering. DACAAR doet aan plattelandsontwikkeling (voedsel voor werk-programma's) en is bezig met verbetering van de watervoorzieningen.

In reactie op de ontstane crisis en de dreiging van een Amerikaanse aanval op Afghanistan heeft:

* Christain Aid haar staf uit Afghanistan teruggetrokken . De lokale bevolking zet haar werk voort.

* DACAAR haar voedsel-voor-werk programma stopgezet. De organisatie heeft voorzorgsmaatregelen genomen op grote vluchtelingenstromen door noodwatervoorzieningen aan te leggen. De buitenlandse staf van DACAAR heeft Afghanistan verlaten. De lokale bevolking is vastberaden om de programma's van DACAAR voort te zetten.

ACT, de alliantie van oecumenische noodhulporganisaties, waarvan Kerken in Aktie deel uitmaakt, maakt zich ondertussen in Pakistan gereed voor een grootschalige hulpoperatie voor het geval Afghanen massaal vluchten.
20.000 Afghanen zijn afgelopen week naar Pakistan gevlucht. Over andere vluchtelingen, ook in Afghanistan, zijn weinig exacte gegevens. Mensen verlaten de hoofdstad Kaboel, Herat en de streek Kandahar is voor de helft ontvolkt. Er gaan getallen de ronde van anderhalf miljoen mensen die op drift zijn geraakt.

Al voor de aanval op Amerika waren zo'n één miljoen Afghanen op de vlucht voor droogte en de burgeroorlog. De helft daarvan zitten in kampen bij de stad Herat. Volgens gegevens van de Wereldvoedselprogramma (WFP) waren voor de aanval op Amerika al vijf miljoen mensen aangewezen op voedselhulp. Zowel in de dorpen als steden zijn er nauwelijks voedselvoorraden. De verwachting is dat de komende dagen de voedselprijzen omhoog schieten. De gezondheidszorg is in Afghanistan nagenoeg afwezig. Buitenlandse artsen en verpleegkundigen hebben het land verlaten en Afghaans medisch kader deed dit al veel eerder. In deze situatie worden vooral de alleenstaande vrouwen met kinderen getroffen.

Copyright © 2000 - Kerken in Aktie
Postbus 456, 3500 AL Utrecht / gironummer 456 te Utrecht Tel.: (0)30 880 14 56 - Fax: (030) 880 14 57 - E-mail: info@kerkeninaktie.nl

Deel: ' Hulporganisaties in Afghanistan bereiden zich voor '
Lees ook