Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 11/16/99

Hulpverlening daders huiselijk geweld effectief/ Utrecht, 16 november 1999.

Behandelmethode ontwikkeld.

De Politie Regio Utrecht en de forensische kliniek De Waag van de Dr. Henri van der Hoevenstichting in Utrecht hebben samen een behandelmethode ontwikkeld die voor daders van huiselijk geweld effectief blijkt.

In 1998 werd begonnen met het Project Daderhulpverlening Huiselijk Geweld. Dit was een zogenaamde pilot. De politie en de kliniek werkten in het project nauw samen om het geweld in huiselijke situaties een halt toe te roepen.
Jaarlijks komen er bij de Politie Regio Utrecht gemiddeld 1250 meldingen van relationeel geweld binnen.

Nieuw in het hulpverleningstraject is, dat de aandacht zich ook richt op de dader. Een evaluatie van de pilot laat zien, dat de hulpverleningsmethode aanslaat. Daders van huiselijk geweld laten zich aanspreken op hun gedrag en blijken op basis van vrijwilligheid hulp te accepteren.

Maatschappelijk probleem.

Geweld in partnerrelaties is een groot maatschappelijk probleem. Al in 1993 startte bij de Politie Regio Utrecht een speciaal project gericht op de aanpak van vrouwenmishandeling. Dit heeft geleid tot het feit dat de Utrechtse politie er steeds beter in slaagt om dit probleem aan te pakken. Meer vrouwen wenden zich voor hulp tot de politie.

Geen aangifte.

Uithuis plaatsen en hulp aan mishandelde vrouwen met hun kinderen golden tot nu toe als belangrijkste middelen bij de bestrijding van geweld in huiselijke kring. De nieuwe aanpak van huiselijk geweld is met name gericht op daders tegen wie geen aangifte is gedaan!

Deze groep vertegenwoordigd 90% van het aantal bekende daders. Door deze nieuwe aanpak lukt het om het probleem steeds meer 'aan de voorzijde' aan te pakken. Deze vroegtijdige aanpak voorkomt verdergaande traumatisering van de vrouwen en de eventuele kinderen.

Informatiemap.

De Politie Regio Utrecht en De Waag hebben een gezamenlijke informatiemap samengesteld over het Pilotproject Daderhulpverlening Huiselijk Geweld. De informatiemap is verkrijgbaar bij de Regionale Afdeling Communicatie van de Politie Regio Utrecht.

Telefoonnummer Regionale Afdeling Communicatie: 030 - 2 39 70 75.

Deel: ' Hulpverlening daders huiselijk geweld effectief '
Lees ook