Kosova en Nederland 1999

Inzamelingsorganisatie opgezet door Kosova Crisiscentrum


Coördinatie Raad Albanezen in Nederland (CRAN)

Kosova Crisiscentrum

Persbericht 15 juni 1999

Betreft: Humanitaire hulpactie voor Kosovaren in Albanië

Binnen een bestek van 3 weken is aan het Kosova Crisiscentrum gelukt om een inzamelingsorganisatie op te zetten voor het vinden en het inzamelen van hulpgoederen het mede-organiseren van het transport dat uiteindelijk heeft geleid tot een konvooi van 15 vrachtwagens met hulpgoederen voor de Kosovaren in Albanië.

Om te zorgen dat de goederen verantwoord gebruikt zouden worden had het Kosova Crisiscentrum besloten de goederen aan de "Emergency Management Group" (EMG) te overhandigen. De EMG bestaat uit vertegenwoordigers van de Albanese Overheid, OVSE, UNHCR en andere NGO's. Namens de EMG heeft Office of Refugees de door ons ingezamelde hulpgoederen in ontvangst genomen en ter bestemder plaatse afgeleverd.

Om de stroom van vluchtelingen en hulpgoederen beter aan te kunnen pakken heeft de EMG Albanië in 12 (twaalf) districten verdeeld bestuurd door de lokale overheid en EMG- vertegenwoordigers. Ieder district regelt de oprichting van vluchtelingenkampen, verspreiding van vluchtelingen binnen de eigen regio en het uitdelen van humanitaire hulp. Alle humanitaire hulp welke districten krijgen komt uit de EMG. Op basis van verzoeken die uit de districten binnenkomen en de eerdere rapporten uit de magazijnen gaat de EMG over tot verstrekken van gevraagde hulp. Het dient hier vermeld te worden dat er in ieder district meerdere vluchtelingenkampen zijn.

Een delegatie van Kosova Crisiscentrum heeft een aantal dagen met de medewerkers van de EMG mee gelopen om een beeld te krijgen hoe de verspreiding van goederen via de EMG in Albanië plaats vindt. Zo heeft de delegatie bv. in de districten van Tirana en Durres vluchtelingenkampen bezocht en meegekeken met de uitdeling van goederen. Ondanks dat het vervoer over de slechte wegen moeilijk is, heeft de delegatie het idee dat de benodigde hulp op de juiste plaats komt. Het was de delegatie een genoegen om te zien dat vluchtelingen mee deden in de distributie van goederen.

Deze actie is opgezet in samenwerking met de Vereniging Wegvervoer Nederland een overkoepelend orgaan van werkgevers in het wegtransport.

Het spreekt vanzelf dat wanneer u nog nadere informatie verlangt wij deze gaarne zullen verstrekken.

Contactpersoon: Zeki Shehu Telefoon:030-2761809

Giro Humanitaire Hulp Kosova: 8170992

CRAN

Kosova Crisiscentrum

Postbus 27

3500 AA Utrecht

Tel. 030-2711061

Fax. 030-2733844

E-mail: cran_ge@hotmail.com

menu | dDH

Deel: ' Humanitaire hulpactie voor Kosovaren '
Lees ook