Ingezonden persbericht-

Hunter Douglas H1 2001 omzet 6 pct hoger; 1,1 pct autonome groei

21 augustus 2001, 09:37 uur
ROTTERDAM (MoneyView On-Line) - Hunter Douglas nv heeft in de eerste helft van 2001 een omzetstijging van 6 pct gerealiseerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, waarvan 1,1 pct door hoger volume, 1,3 pct door acquisities en 3,6 pct door positief wisselkoerseffect. Dat meldt de onderneming in een schriftelijke toelichting op de halfjaarresultaten.

In Noord-Amerika, goed voor 53 pct van de totale omzet, steeg de omzet met 10,4 pct. Deze groei was voor 1,7 pct toe te schrijven aan volumegroei, voor 0,9 pct aan acquisities en voor 7,8 pct aan gunstige wisselkoersen.

In Europa (34 pct van de omzet) werd een omzetgroei van 0,7 pct gerealiseerd. Tegenover 2 pct groei door acquisities stonden een negatieve wisselkoerseffecten van 0,3 pct en een volumedaling van 1,0 pct.

In Australie bedroeg de omzet EUR 25 mln, een daling met 26,5 pct die voor 17,7 pct was toe te schrijven aan volume-afname en voor 8,8 pct aan ongunstige wisselkoerseffecten.

De beleggingsportefeuille behaalde een brutorendement "in USD van 5,5 pct". De netto-inkomsten uit de beleggingen bedroegen EUR 2,3 mln. De boekwaarde was per eind juni 2001 EUR 373 mln.

In het tweede kwartaal stegen winst en omzet in alle geografische gebieden waarin de onderneming actief is, behalve in Australie. De omzet in het tweede kwartaal bedroeg EUR 500,4 mln. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar betekende dat een stijging van 6 pct, die voor 0,5 pct voortkwam uit volumegroei, voor 1,3 pct uit acquisities en voor 4,2 pct uit positieve wisselkoerseffecten.


- ph/rvo

Zoekwoorden:

Deel: ' Hunter Douglas H1 2001 omzet 6 pct hoger '
Lees ook