Gemeente Smallingerland

Hûs & Hiemtentoonstelling in raadzaal (7-8-01)

Tot en met vrijdag 17 augustus kunt u in de raadzaal van het gemeentehuis de tentoonstelling "Het betere werk 2001" van Hûs & Hiem bekijken. Deze tentoonstelling geeft de bezoeker een beeld van het werk van Hûs & Hiem en van het betere ''architectonische Fryslân".

Het is zo langzaam aan een goed gebruik dat Hûs & Hiem (welstandsadvisering en monumentenzorg) een aantal nieuwe gebouwen uitzoekt om er een tentoonstelling van samen te stellen. Bij de keuze gaat het in de eerste plaats om de architectonische kwaliteit die boven de 'welstands'doorsnede ligt. Daarnaast spelen spreiding over de provincie Fryslân een rol, gebouw-categorieën en soms ook de introductie van een jonge architect.

Zoekwoorden:

Deel: ' Hûs & Hiemtentoonstelling in raadzaal van Smallingerland '
Lees ook