Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Huurcommissies lopen achterstanden in

De achterstanden van de huurcommissies bij de verwerking van huurgeschillen zijn het laatste half jaar afgenomen. Als de afname de komende tijd zo doorgaat zijn rond de jaarwisseling de achterstanden weggewerkt. Dit schrijft staatssecretaris Remkes (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze brief geeft de staatssecretaris invulling aan zijn toezegging om de Kamer periodiek op de hoogte te stellen van de voortgang bij het wegwerken van de achterstanden.

Ingelopen
De achterstand is sinds november 2001 afgenomen met ongeveer 10.000 zaken naar een voorraad van nog geen 27.000 zaken op dit moment. Daarbij moet bedacht worden dat de vaste werkvoorraad ongeveer 10.000 bedraagt. In de afgelopen drie maanden is de productie opgevoerd. Vanaf april was er voor het eerst een grotere productie dan gepland. Met de huidige kennis lijkt er alle reden om aan te nemen dat de geplande teruggang van de achterstanden wordt gehaald. Er zijn de afgelopen maanden verschillende maatregelen genomen om de daling te kunnen bewerkstelligen. Vrijwel alle onderzoekers uit het hele land hebben ruim 1100 zaken in Amsterdam onderzocht. In deze stad waren de achterstanden het grootst. Het externe bureau waaraan ongeveer 200 servicekostenzaken waren uitbesteed heeft deze inmiddels allemaal afgerond. Ook is de toegankelijkheid van de website verbeterd. Deze is nu via zowel www.huurcommissie.nl als www.huurcommissies.nl bereikbaar. Tevens is het mogelijk gemaakt om praktisch alle brochures over de huurcommissie te downloaden.

Extra inzet
Om zeker te stellen dat de commissies de nu ingezette lijn kunnen vasthouden, zijn en worden nieuwe maatregelen genomen.Vanaf 1 mei zijn voor de hausse van vragen over de huurverhoging extra medewerkers van een extern callcenter ingehuurd en wordt de aansturing van de interne medewerkers verbeterd. De telefonische bereikbaarheid is in de periode waarin de huurverhoging bekend werd tijdelijk teruggelopen, maar vertoont nu weer een stijgende lijn. De onderbezetting wordt met ingang van 1 juli structureel opgelost. Daarnaast worden de inloopspreekuren uitgebreid en weer over het hele land ingevoerd. Eveneens is medio mei gestart met het gebruik van gestandaardiseerde en geüniformeerde uitspraken en is een voorstel voor uniforme en gestandaardiseerde rapportages door de voorzitters van de huurcommissies geaccordeerd. Implementatie hiervan zal in juli plaatsvinden.

Deel: ' Huurcommissies lopen achterstanden in '
Lees ook