Partij van de Arbeid


Huurstijging richting inflatie 15 februari 2000 PvdA-voorlichting

Na stevige onderhandelingen met onder meer PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn heeft staatssecretaris Remkes van VROM in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de huren in 2000 met ten hoogste 3,8 procent mogen stijgen. Aanvankelijk was de inzet van Remkes een maximaal toegestane huurverhoging van 6,5 procent.

Adri Duivesteijn noemt het onderhandelingsresultaat 'het maximaal haalbare'. Het PvdA-kamerlid heeft overigens ook voor elkaar gekregen dat mensen met huursubsidie gecompenseerd worden met een hogere huursubsidie als hun huurverhoging meer bedraagt dan de stijging van de prijzen (de inflatie). Op dit moment is de inflatie zo'n 2 procent.

PvdA-fractievoorzitter Melkert noemde de aanstaande onderhandelingsresultaten in een spreekbeurt in Stadskanaal op maandag 14 februari 'belangrijke stappen in de goede richting'. 'Uiteindelijk moeten we toe naar nieuwe afspraken over de maatschappelijke taken in de volkshuisvesting', aldus Melkert. 'Daarom is het ook goed dat nu niet voor twee jaar, maar slechts voor één jaar het huurbeleid wordt vastgesteld. Dit biedt de gelegenheid in de komende tijd opnieuw de uitgangspunten vast te stellen voor een evenwichtig volkshuisvestingsbeleid voor straks dat meer rekening houdt met de huurders van nu.'

Deel: ' Huurstijging richting inflatie '
Lees ook