Gemeente Capelle a/d IJssel

Huursubsidie 1 juli 2002 - 1 juli 2003

In afwijking met voorgaande jaren kunt u uitsluitend uw huursubsidie aanvragen bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM). Heeft u het vorige tijdvak huursubsidie ontvangen dan krijgt u het huursubsidiebericht van het Ministerie van VROM thuisgestuurd.
Heeft u het vorige tijdvak geen subsidie aangevraagd? Haal dan het aanvraagformulier af bij het Informatiecentrum van de gemeente of bij uw verhuurder. Het is wel van belang dat u het formulier voor 1 juli 2002 naar het Ministerie van VROM stuurt, anders kunt u huursubsidie mislopen.

Wanneer kunt u huursubsidie aanvragen?

- U bent 18 jaar of ouder;

- U bent Nederlander of u verblijft rechtmatig in Nederland;
- U en al uw medebewoners staan in de Gemeentelijke Basis Administratie ingeschreven;

- U huurt een zelfstandige woonruimte;

- Uw huur, inkomen en uw vermogen liggen onder een bepaalde grens.
Waar kunt u huursubsidie aanvragen?

- Bij het Ministerie van VROM.

Huurgrenzen (conform de Huursubsidiewet):

- Als u niet ouder bent dan 23 jaar en u heeft geen kinderen dan mag uw huur niet meer bedragen dan 307,49 per maand.
- Bij verhuizing na 1 juli 2002 naar een woonruimte met een huurprijs boven 440,12 per maand is geen huursubsidie meer mogelijk. Een uitzondering wordt gemaakt voor: 55+ of 65+ woningen, aangepaste woningen voor gehandicapten en vijf of zes kamer woningen minimaal bewoond door 4 personen. Voor deze woningen mag de huurprijs voor één- en tweepersoonshuishoudens niet hoger zijn dan 440,12 per maand en voor drie- of meerpersoonshuishoudens niet hoger dan 471,67 per maand.

De uitbetaling:
Het Ministerie van VROM maakt het bedrag iedere maand rechtstreeks op uw rekeningnummer over. U kunt er ook voor kiezen om mits uw verhuurder hiermee akkoord gaat - het geld rechtstreeks naar uw verhuurder over te laten maken.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u iedere werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur bellen naar het Ministerie van VROM, telefoon 0800 - 488 77 82. Ook op Huursubsidie kunt u terecht voor informatie.

Deel: ' Huursubsidie Capelle a/d IJssel '


Lees ook