GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 23 mei 2002 16:58
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huursubsidie voor begeleid wonen

(23 mei 2002)

Voormalig dak- en thuislozen hebben voortaan recht op huursubsidie. Naar aanleiding van een motie van Ineke van Gent, die vorig jaar is ingediend, heeft staatssecretaris Remkes een aantal knelpunten uit de Huursubsidiewet weggenomen.

Tot op heden had slechts een deel van de mensen in begeleid wonen projecten recht op huursubsidie. Mensen in grotere projecten voor begeleid wonen (meer dan 25 bewoners) vielen buiten de boot. Door nu een deel van de bureaucratische rompslomp te schrappen, komen honderden extra bewoners in aanmerking voor huursubsidie. Voor de integratie van mensen die het tijdelijk niet op eigen kracht redden, is dit een stevige opsteker: De woonlasten kunnen flink dalen, en investeringen in projecten voor begeleid wonen worden beter betaalbaar.

Een voorbeeld is Stichting Huis voor Dak- en Thuislozen in Groningen. Hier wonen ongeveer veertig mensen. Voorheen leefden zij op straat, inmiddels pogen zij een 'normaal' bestaan op te bouwen en te integreren in de buurt, in de stad en op de arbeidsmarkt. GroenLinks is blij dat zij nu ook in aanmerking komen voor huursubsidie.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Huursubsidie voor begeleid wonen '
Lees ook