email: van.dam@sev.nl

https://www.sev.nl

Huurvast: huren zonder huurverhoging

Datum: 28-01-1999

Een huur die tien jaar lang gegarandeerd niet hoger wordt. Klanten van de woningcorporatie Het Grootslag in Westfriesland zien deze droom op donderdag 28 januari in vervulling gaan. Ze krijgen een huurcontract aangeboden waarin is vastgelegd dat ze geen huurverhoging krijgen. Huurvast heet deze constructie. Op donderdag 28 januari geeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) tijdens een symposium in Hoorn het startsein voor de landelijke introductie van deze nieuwe vorm van huren.

Een nadeel van huren is de jaarlijkse huurverhoging en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over de woonlasten. Huurvast maakt aan die onzekerheid een einde. Huurvast is huren gedurende een afgesproken periode voor een afgesproken prijs. In ruil voor een iets hogere aanvangshuur krijgen huurders de zekerheid dat de huur niet verhoogd zal worden gedurende bijvoorbeeld vijf of zelfs tien jaar. Een duidelijke verwantschap met rentevastperioden, zoals we die kennen uit de koopsector.

Sinds medio 1998 is Huurvast experimenteel aangeboden. De eerste ervaringen stemmen positief: 50 tot 80 procent van de huurders kiest voor Huurvast. Ook over de keuzevrijheid zijn huurders zeer te spreken. Voor verhuurders biedt Huurvast klantenbinding, een geringer aantal verhuizingen en een vergroting van de aantrekkelijkheid van het huren.

Huurvast is ontwikkeld door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en acht corporaties. Vier daarvan bieden Huurvast al aan: Het Grootslag, SCW in Amersfoort, Saenwonen in Zaandam en De Woonplaats in Groenlo. Huurvast maakt deel uit van het SEV-experimentenprogramma 'Het Nieuwe Huren', waarin producten worden ontwikkelt die het huren toekomst moeten geven. Huurvast is nu gereed om breder geïntroduceerd te worden. Met een mailing en een folder wil de SEV corporaties binnenkort oproepen zich aan te melden als experimenteerpartner.

Het symposium vindt plaats op donderdag 28 januari 1999 vanaf 12.30, in Schouwburg Het Park te Hoorn. Van 14.30 tot circa 15.00 uur vindt een speciale persontmoeting plaats.

Voor meer informatie kunt u bellen met de SEV, telefoonnummer 010 - 282 5050, of met woningcorporatie Het Grootslag, directeur Kees Kwadijk, tel. 0228 - 587 587.

Organisatie: Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)

adres: Postbus 1878

woonplaats: 3000 BW Rotterdam

Telefoon: 010 - 282 50 50

Deel: ' Huurvast Huren zonder huurverhoging in Westfriesland '
Lees ook