Gemeente Leiden

Huwelijken blijven in Burgerzaal Stadhuis

De gemeente Leiden ziet af van het plan om aanstaande bruidsparen te vragen voor de huwelijksvoltrekking uit te wijken naar andere locaties.

Dat betekent dat alle afspraken die de gemeente voor het komende half jaar met de aanstaande bruidsparen heeft gemaakt, zullen worden nagekomen. Nieuwe afspraken zullen zo worden gemaakt, dat die geen last zullen ondervinden van het verbouwingslawaai.

De gemeente geeft daarmee gehoor aan de reacties van een aantal bruidsparen, die er blijk van gaven dat men niet wil afwijken van de voorkeur voor de fraaie Burgerzaal in het Stadhuis.

Daarbij spelen ook emoties een grote rol. Zo geven sommige paren te kennen, per sé te willen trouwen in dezelfde zaal en in hetzelfde stadhuis als waar hun ouders ook zijn getrouwd.

Om een ongestoord verloop van de huwelijksvoltrekking te garanderen, zullen tijdens huwelijken de bouw-werkzaamheden worden stilgelegd. Daar zijn voor de gemeente uiteraard extra kosten aan verbonden, maar die zijn lager dan de kosten die gemaakt zouden moeten worden voor de huur van andere lokaties, zoals de Waag, de Pieterskerk of Naturalis.

Overigens heeft de nood van de verbouwing wel een deugd opgeleverd. Het is de gemeente gebleken dat er bij bruidsparen wel degelijk belangstelling bestaat om op andere locaties in de stad te trouwen. De gemeente gaat de mogelijkheden hiertoe op korte termijn nader onderzoeken.

Deel: ' Huwelijken blijven in Burgerzaal Stadhuis Leiden '
Lees ook