Hogeschool van Utrecht

In de Cahier-reeks van de Faculteit voor Communicatie en Journalistiek is de twintigste uitgave verschenen genaamd: 'Mediahype: nieuws door de opwinding te verslaan', door Peter Vasterman.

Was Tjoelker een mediahype ? Ouwekerk of 't Blauwborje ? De gekkekoeien- ziekte of juist de ontuchtzaken over scholen ? En wat is dan typerend voor dergelijke hypes ? Het opkloppen en overdrijven ? De jacht op het nieuws ? Het rondzingen van onjuiste feiten ? Of draait het vooral om die speciale dynamiek, dat actie-reactie-patroon dat telkens weer dergelijke nieuwsgolven creeert ? In dit Cahier een analyse van actuele affaires aan de hand van een nieuwe benadering van dat grillige escalatieproces dat zich de laatste jaren steeds vaker lijkt voor te doen in de journalistiek.

Peter Vasterman (51) is docent massacommunicatie aan de School voor Journalistiek en verricht in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Stichting Het Persinstituut (promotie)onderzoek naar het verschijnsel van mediahypes. Hij is medewerker van 'De Journalist' en co-auteur van het in 1995 verschenen boek 'De Context van het nieuws'.

In de Cahier-reeks verschijnen bijdragen over het vakgebied van journalistiek, communicatie en communicatiesystemen. Cahier is een gemeen schappelijke uitgave van de School voor Journalistiek, de School voor Communicatie- systemen en de School voor Communicatiemanagement.

Losse nummers kunnen besteld worden bij HvU Press in Utrecht.

Deel: ' HvU-cahier over mediahypes '
Lees ook