Hypnose trending topic? HypnoseMagazine gelanceerd


OOSTERHOUT, 20150716 -- Het is tijd om af te komen van alle vooroordelen en misvattingen rondom hypnose. Het onderwerp verdient een serieus medium om voorlichting te geven over de grote maatschappelijke waarde van hypnose en hypnotherapie. Om in dit hiaat te voorzien heeft HypnoseMentor het initiatief genomen om een HypnoseMagazine te lanceren en is zij op zoek naar een uitgever om dit breder uit te dragen. Steeds meer professionals zoals artsen, tandartsen, psychologen en therapeuten onderkennen de waarde van hypnose als krachtig aanvullend hulpmiddel bijvoorbeeld voor pijnbestrijding of angstreductie. Hypnotherapeuten zetten hypnose in om hun cliënten te helpen bij een veelvoud van problemen.

Eenzijdige mediabelangstelling
Hypnose komt steeds meer in de belangstelling. Deze week nog kondigde RTL4 een nieuwe hypnoseshow ‘You’re Back In The Room’ bij RTL 4 welke gepresenteerd wordt door Beau van Erven Doren.
De belangstelling van Radio en TV is helaas voornamelijk eenzijdig gericht op het showaspect. Hypnose als serieus onderwerp krijgt in de media veel minder de aandacht en dat is volkomen onterecht. Het is tijd voor de herwaardering van hypnose en hypnotherapie.
 
Operaties met hypnose
Door de misvattingen ten aanzien van hypnose realiseren mensen zich niet hoe krachtig hypnose is en wat het allemaal in korte tijd kan doen voor persoonlijke verbetering op tal van terreinen. In plaats van controle over te dragen aan een ander krijg je met behulp van hypnose meer controle over jezelf. Een van de meest spectaculaire wijzen van het werken met hypnose is het uitvoeren van operaties zonder chemische anesthesie, met alleen hypnose als natuurlijke anesthesie. In de ons omringende landen wordt dit al gedaan. Voorbeelden zijn terug te vinden op Internet. In Nederland is inmiddels ook serieuze professionele belangstelling voor dit onderwerp.

Ina Oostrom
Deel: ' Hypnose trending topic? HypnoseMagazine gelanceerd '
Lees ook