print dit artikel Terug

----------- PERSBERICHT ----------------

Hypotheekadviseurs: minder hypotheken, dalende imagos

Rotterdam, 10 oktober 2001 - De hypotheekwereld begint in zwaar weer te komen. Alhoewel het gemiddelde hypotheekbedrag blijft stijgen, daalt het aantal afgesloten hypotheken behoorlijk. De ongekende groei van de afgelopen jaren lijkt definitief voorbij te zijn en de slag om de hypotheekgever wordt daarmee duidelijk heftiger. Daarbij leggen de afsluiters in toenemende mate de nadruk op een betrouwbare, deskundige partner en neemt de spaarhypotheek voor het eerst in jaren weer in populariteit toe. Ook worden financiële aspecten, zoals een lage rente en lage maandelijkse lasten, dit jaar voor het eerst relatief minder belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Blauw Research onder ruim 450 recente en 250 toekomstige hypotheekafsluiters, de Image & Performance Monitor Hypotheekdistributie. Naast marktcijfers en belangrijke imagoaspecten die de keuze van de adviseur beïnvloeden, worden in het onderzoek tevens bekendheid en voorkeur van hypotheekadviseurs in kaart gebracht. Van recente afsluiters wordt ook nog de uiteindelijke keuze van en tevredenheid over de adviseur bepaald.

Bekendheid verandert tijdens orientatieproces

Dat de adviseurs over het algemeen minder gewaardeerd worden heeft echter geen invloed op de bekendheid. Met name de grote banken, zoals ABN AMRO en Rabobank, en De Hypotheker zijn bekend onder de afsluiters. Daarbij valt op dat er vaak grote verschillen bestaan tussen de recente afsluiter en de consument die binnen afzienbare tijd verwacht een hypotheek af te zullen sluiten. Organisaties als Postbank, ING, SNS en Hypotheekshop zijn bij personen die van plan zijn een hypotheek af te sluiten veel minder bekend als hypotheeknemer dan bij de recente afsluiter. Dit betekent dat deze partijen niet goed in de evoked set van de potentiële doelgroep zit. Indien een marktpartij echter aan de vereisten van betrouwbaar, deskundig, objectief en een duidelijke uitleg voldoet, krijgt zij het vertrouwen van de consument. Uit de Monitor blijkt dat de Rabobank, ABN AMRO en de Postbank hun goede imago het beste kunnen verzilveren. Ook de onafhankelijke assurantietussenpersoon krijgt veelal de voorkeur. Van de hypotheekwinkels doet De Hypotheker het goed, voor Hypotheekvisie, de Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Van Bruggen Adviesgroep.

Uiteindelijke keuze adviseur leidt niet altijd tot tevredenheid

De personen die onlangs een hypotheek hebben afgesloten, hebben dit vooral bij de Rabobank (19%), assurantietussenpersoon (11%) en ABN AMRO (9%) gedaan. Niet toevallig halen deze instellingen ook goede scores op de belangrijkste imagoaspecten. De eerste hypotheekwinkel, De Hypotheker, bevindt zich op de zesde plaats met 6%. Deze organisatie geniet overigens wel de grootste tevredenheid onder de recente afsluiters. Ruim 90% sprak zich lovend over De Hypotheker uit, gevolgd door de ATP (87%), ING (84%) en de makelaar (82%). Dat de kleine adviseurs (ATP/makelaar) het hier goed doen is een teken dat goed, persoonlijk advies erg gewaardeerd wordt.

Internet krijgt geen voet aan de grond

De overheersende negatieve teneur in hypotekenland, gecombineerd met het mindere imago van internet, heeft ook zijn weerslag op de Internetaanbieder van hypotheken. Alhoewel de (recente) afsluiter iets meer geloof krijgt in het principe van het afsluiten van een hypotheek via internet en er minder moeite mee heeft zijn (financiële) gegevens op een website achter te laten, blijkt de praktijk anders. Vergeleken met 2000 wordt internet dit jaar niet vaker als informatiebron benut en is interactief contact met de hypotheeknemer via dit medium zelfs verwaarloosbaar. Internetaanbieders kampen met het imago onbetrouwbaar en ondeskundig te zijn, waarmee men niet vertrouwd is juist aspecten die bij het sluiten van een hypotheek zo belangrijk blijken te zijn.


---

Deel: ' Hypotheekadviseurs minder hypotheken, dalende imagos '
Lees ook