Gerechtshof ArnhemHypotheekrecht als zekerheid voor betaling van advocaat onrechtmatig
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 27-03-2003

In 2001 zijn door de directeur van de NV Orion hypotheekrechten op de panden van de NV verleend aan een advocaat - die voorheen deel uitmaakte van de directie- tot zekerheid van de voldoening van zijn declaraties.
Een van de panden wordt verkocht en moet vrij van hypotheken en beslagen op 5 april 2002 geleverd worden. De advocaat is niet bereid tot doorhaling van de hypotheek. De NV begint daarop een klachtenprocedure bij de Deken van de Orde van Advocaten en spant een kort geding aan bij de rechtbank Arnhem. De voorzieningenrechter veroordeelt de advocaat tot doorhaling van de inschrijving. In hoger beroep stelt het Hof allereerst vast dat de klachtprocedure bij de Deken niet in de weg staat aan een kort geding bij de burgerlijke rechter.Vervolgens wordt vastgesteld dat de declaraties inderdaad strekten tot vergoeding van werkzaamheden als advocaat. Artikel 28 lid 1 van de Gedragsregels 1992 verbiedt de advocaat het aanvaarden van andere zekerheid dan een voorschot in geld voor de betaling van zijn declaratie, behoudens bijzondere gevallen en dan slechts na overleg met de Deken. Er is geen sprake van een bijzonder geval en evenmin heeft overleg met de Deken plaatsgevonden. Deze gedragsregel strekt ook tot bescherming van de cliënt en naar het voorlopig oordeel van het Hof is de overtreding van deze regel jegens de cliënt dan ook onrechtmatig. Dat is niet anders als de cliënt er contractueel mee instemt dat een dergelijke zekerheid wordt geboden. Evenmin is juist dat de NV hierdoor geen nadeel heeft ondervonden. Een liquiditeitstekort tenslotte vormt geen rechtvaardigingsgrond voor het onrechtmatig handelen. Het vonnis van de voorzieningenrechter wordt bekrachtigd.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: af6332

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...id=11226&i=7&ti=2 http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11226&i=&ti= . Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...id=11226&i=7&ti=2 .

Deel: ' Hypotheekrecht als zekerheid voor betaling van advocaat onrechtmatig '
Lees ook