VHRM

Hypotheekrente blijft toch aftrekbaar

Hypotheekrente blijft toch aftrekbaar
door nieuw hypotheekplan

Met de nieuwe belastingwetgeving, die door het duo Zalm en Vermeent vorige week zonder veel problemen door de tweede kamer is geloodst, gaat er veel veranderen. De belangrijkste verandering is natuurlijk dat de rente van de hypotheek op het eigen huis, voortaan nog maar beperkt aftrekbaar zal zijn. Alleen de rente over het geld dat werkelijk voor aankoop, onderhoud of verbouwing aan het huis is besteed kan nog worden afgetrokken. Geld dat besteed is aan een tweede huis, het beleggen in aandelen of de aankoop van een auto of boot komt hier niet meer voor in aanmerking en dat gaat en hoop Nederlanders problemen opleveren.
Gelukkig is er nu een nieuw hypotheekplan waarbij dit nadelige effect volledig kan worden gecompenseerd, waardoor u kunt doorleven alsof er niets veranderd is.

Bij de nieuwe belastingwetgeving is de aangifte geregeld in 3 zgn.'Boxen' Kosten die gemaakt worden in Box 1 blijven volledig aftrekbaar, in Box 2 zijn de kosten voor aanmerkelijk belang voor BV's en NV's aftrekbaar, maar in Box 3 zijn kosten niet langer aftrekbaar. De kosten voor een hypotheekverhoging voor een tweede huis, het beleggen in aandelen of de aanschaf van een nieuwe auto of boot vallen helaas in Box 3.
Een geheel nieuwe hypotheekconstructie maakt het nu echter mogelijk om in Box 1 extra aftrekposten te genereren, waardoor de kosten in Box 3 worden gecompenseerd. Uiteindelijk verandert er dan niets en blijft uw bestedingspatroon hetzelfde als voor de belastingverandering.

Uitbreiding van bestaande voordelen

Het ambitieuze plan biedt particulieren de gelegenheid om zonder risico een extra aftrekpost te creëren in Box 1, waardoor de kosten ook in Box 1 vallen en dus volledig aftrekbaar zijn. Deze uitbreiding is in feite een aanvulling op het succesvolle Hypotheek Concurrent Plan dat de Amersfoortse beleggingsfirma Amafo vorig jaar op de markt heeft gebracht. Dit plan stelde inmiddels al vele Nederlanders in staat om de maandelijkse hypotheeklasten drastisch te verlagen. In sommige gevallen is men nu zelfs 50% voordeliger uit dan voorheen.

Dit Hypotheek Concurrent Plan is bij uitstek geschikt voor huizenbezitters die weten dat er aanzienlijke overwaarde in hun huis zit, die zich ook realiseren dat je daar eigenlijk wat mee zou moeten doen, maar die het niet aandurven om dat zelf te doen omdat zij er te weinig verstand van hebben. De overwaarde wordt dan voor u belegd in aandelen en fondsen met weinig risico en veel rendement en dat levert veel extra geld op, waardoor er extra reserve wordt opgebouwd. Het rendement wordt direct weer meebelegd, waardoor uw vermogensgroei steeds sneller gaat
Daarnaast wordt ook voor de meest gunstige hypotheek gekozen die er in ons land af te sluiten is en dat kan in sommige gevallen een rentepercentage betekenen van slechts 3,8% per jaar en geen aflossing.
U betaalt altijd dezelfde lage maandlasten gedurende de gehele looptijd. Wanneer u niet rookt kunt u zelfs nog aanspraak maken op extra korting.

Stoppen met betalen of eerder stoppen met werken

Door de verantwoorde belegging in goed renderende aandelen en fondsen in combinatie met uiterst lage maandlasten, wordt al snel een aanzienlijke reserve opgebouwd die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.
Zo kunt u bijvoorbeeld probleemloos een tijdje stoppen met betalen bv. tijdens een ziekteperiode of omdat u tijdelijk zonder werk zit. Bij alle andere hypotheken komt u direct in de problemen wanneer u de rente niet betaalt en dat kan na enige tijd zelfs de verkoop van uw huis betekenen, met alle gevolgen vandien. Bij het Hypotheek Concurrent Plan is dat niet zo en kunt u zo af en toe rustig even pauzeren door uw maandelijkse lasten te betalen vanuit uw opgebouwde reserve.
Een ander mogelijkheid is om de looptijd van uw hypotheek te verkorten, waardoor uw huis eerder weer lastenvrij is. In vergelijking met uw bestaande hypotheek kan dat zo maar 10 jaar eerder zijn, terwijl u toch maandelijks een stuk minder betaalt dan nu het geval is.

Tophypotheek en oversluiten

Doordat de maandelijkse lasten aanmerkelijk lager zijn dan bij andere hypotheken kan natuurlijk ook meer geld geleend worden zonder dat u dat meer gaat kosten. Dit kan betekenen dat u de volledige overwaarde van uw huis kunt benutten terwijl u toch dezelfde maandlasten blijft betalen. Het rendement op deze overwaarde is immers altijd hoger dan de rente die u ervoor betaalt en daarmee kunt u de maandelijkse lasten flink verlagen. Bij het Hypotheek Concurrent Plan wordt dit helemaal voor u doorgerekend, zodat u al direct kunt profiteren van het rendement van uw belegging.

Het oversluiten van een lopende hypotheek hoeft in principe ook geen probleem te zijn. Hoewel in vele gevallen een zgn. 'boeterente' moet worden betaald bij vroegtijdige aflossing is dit bedrag meestal relatief laag en bovendien fiscaal aftrekbaar, waardoor dit ruimschoots wordt gecompenseerd door de nieuwe voordelen.

Het grote voordeel van het Hypotheek Concurrent Plan is dat het zoveel rendement oplevert, dat ook komende rentesstijgingen nauwelijks van invloed zullen zijn op uw maandelijkse lasten, terwijl u ook nog kunt blijven profiteren van volledige fiscale aftrekbaarheid.

Meer informatie over het
Hypotheek Concurrent Plan
op Internet: www.hypotheek.concurrent.nl
Telefoon: 030 272 91 00
of gratis 0800 CALCULATOR

01 feb 00 11:42

Deel: ' Hypotheekrente toch aftrekbaar door nieuw hypotheekplan '
Lees ook