Informatie Beheer Groep


Persbericht

16 september 1999


IB-Groep registreert examenresultaten elektronisch

De resultaten van de dit jaar afgenomen eindexamens in het voortgezet onderwijs worden opgenomen in een elektronisch examenresultatenregister. Meer dan de helft van de scholen heeft hun examenresultaten elektronisch aangeleverd aan de IB-Groep. Het gaat om de resultaten van de schoolexamens die in mei jl. zijn afgenomen in het vbo, mavo, havo en vwo. Ruim de helft van de 90.000 cijferlijsten zijn elektronisch aangeleverd.

De rest is op papier binnengekomen en wordt momenteel door de IB-Groep handmatig verwerkt in het elektronisch register. Op 1 oktober is het register nagenoeg volledig gevuld. De IB-Groep gebruikt deze gegevens om een 'verklaring afgelegd examen' af te kunnen geven indien iemand zijn diploma kwijt is. De Onderwijsinspectie gebruikt de gegevens voor controle en analyse doeleinden.

De scholen leveren de examenresultaten elektronisch aan met het pakket diGUtaal. DiGUtaal staat voor digitale GegevensUitwisseling. DiGUtaal sluit aan op de meest gebruikte schooladministratiepaketten. Het is de bedoeling dat met diGUtaal op termijn een volledig elektronische gegevensuitwisseling ontstaat tussen IB-Groep en scholen in voortgezet en beroepsonderwijs. Dus ook voor persoonsgegevens en in- en uitschrijfgegevens van leerlingen.

Conferentie Aangezien een groot aantal organisaties zoals CBS, gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank een gegevensrelatie onderhouden met scholen ontstaat de behoefte om ook daarvoor diGUtaal te gebruiken. Dit is dan ook de reden waarom de IB-Groep samen met onderwijsinstellingen een conferentie heeft georganiseerd rond dit thema. Op 1 oktober komen vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, gegevensbevragers en softwareleveranciers bijeen in Ede bij het Neder-Veluwe-College. Realisatie van een elektronische uitwisseling van individuele gegevens in het onderwijs en welke stappen moeten worden gezet voor een integrale aanpak staan die dag centraal.

Zoekwoorden:

Deel: ' IB-Groep registreert examenresultaten elektronisch '
Lees ook