Ingezonden persbericht

IBBH-voorzitter Roel de Vries: IBBH-strategie wérkt
De IBBH zet veel van het werk voort dat al vier jaar geleden in Harare werd ingezet, aldus voorzitter Roel de Vries in zijn slottoespraak. Gedragscodes met multinationals, hameren op erkenning van de essentiële ILO-conventies, beïnvloeding van de politieke wereldtop, gelijkberechtiging van vrouwen en onderwijs als alternatief voor kinderarbeid - dat blijven de hoekstenen van het IBBH-beleid. En, aldus de zojuist herkozen voorzitter, "onze strategie werkt." De Vries haalde in zijn slotwoord diverse succesvolle voorbeelden uit de discussie aan. Zo heeft Indonesië de belangrijkste ILO-conventies over vakbondsrechten en de uitbanning van kinderarbeid geratificeerd. Daaraan zijn diverse missies van de IBBH voorafgegaan. De IBBH ondersteunde bovendien met een scholingsproject de opbouw van de politiek onafhankelijke bouw- en houtbond. In Japan zag de hout- en bosbouwbond kans nieuwe wetgeving te beïnvloeden, op basis van de uitgangspunten dat milieuverantwoorde houtkap hand in hand gaat met veilige werkomstandigheden van de bosbouwers. Het zojuist afgesloten congres legde vast dat de gehele keten, van grondstof tot eindproduct, onder de certificering moet komen te vallen. In de toekomst wordt ook samenwerking met andere vakbonden steeds belangrijker. De Vries kon in zijn slotwoord al inspiratie putten uit de samenwerking met de Internationale Transport Federatie. Die knoopt bij de ideeën van de IBBH over gecertificeerd hout aan met de eis dat dan ook de transportarbeiders onder fatsoenlijke omstandigheden dienen te werken. "Ook die strategie werkt dus", aldus Roel de Vries. Gedragscodes met multinationals geven locale bonden een ingang om over verbeteringen van loon en arbeidsomstandigheden te praten. Ook met toeleveranciers. De IBBH heeft de afgelopen jaren met vier bedrijven zo'n code afgesproken: Ikea, Hochtief, Faber-Castell en Skanska. Met het Nederlandse concern Ballast Nedam zijn de contacten vergevorderd; ook daar valt binnen afzienbare tijd een gedragscode te verwachten. De Vries sprak verder de hoop uit dat Denemarken komend jaar als voorzitter van de Europese Unie het voortouw neemt voor erkenning van werknemersrechten in de wereld. Met grote instemming citeerde hij de rede die namens minister-president Paul Rasmussen op het congres werd uitgesproken: 'We hebben méér politiek nodig om een stabiele economische ontwikkeling mogelijk te maken. Méér politiek, niet minder. Wereldwijd hebben we meer regulering nodig, om nu niet internationaal kapot te laten maken wat we in de afgelopen decennia nationaal hebben opgebouwd.' Geheel passend in het motto van het 21e IBBH-congres: bouwen aan solidariteit in de wereld, om daarmee het beest van de globalisering te temmen. De Vries riep de aangesloten bonden op steun aan het internationale werk. Ook vroeg zij ze 'betalingsdiscipline' te betrachten, zodat het hoofdkwartier in Genève en de regionale kantoren in Azië&Stille Oceaan, in Afrika en in Latijns-Amerika in elk geval op peil blijven. Hij benadrukte nog eens dat het geld voor de projecten waaraan de IBBH zoveel waarde hecht, van donoren komt. Voorlichting over veiligheid in de bosbouw, een campagne tegen asbest, het bouwen van scholen voor kinderen die anders kinderarbeid moeten blíjven verrichten - dat alles is alleen mogelijk met donorgeld. Eens te meer reden, aldus De Vries, "om te beseffen dat we als aangesloten bonden op tijd onze financiële bijdrage in orde moeten hebben. Dan tonen we dat we onszelf en de IBBH serieus nemen." Het 22e congres van de IBBH zal eind 2005 plaatsvinden in Argentinië, zo werd tot slot besloten, nadat eerst Anita Normark uit Zweden tot de nieuwe secretaris-generaal was gekozen. Voor het eerst staat een vrouw aan het hoofd van een van de Internationale Beroepssecretariaten.

Voor oudere teksten kunt u terecht in het archief

lid worden
FNV Bouw
Postbus 520 3440 AM Woerden
Tel (0348) 575 575
Fax: (0348) 423 610
E-mail: info@fnvbouw.nl

Deel: ' IBBH-voorzitter Roel de Vries IBBH-strategie wérkt '
Lees ook