IBFD organiseert cursus verdragsonderhoud namens Nederlandse overheid


IBFD organiseert namens de Nederlandse overheid een cursus in verdragsonderhoud voor 31 overheidsdienaren van een selecte groep partnerlanden

Amsterdam, 20140923 -- Tussen 29 september en 3 oktober zal het IBFD een cursus geven in verdragsonderhoud (bijhouden en actualiseren van reeds afgesloten verdragen; volgen actuele ontwikkelingen met betrekking tot tax planning en verdragsteksten). Hiervoor zijn negen landen uitgenodigd: de partnerlanden Ethiopië, Ghana, Kenia, Rwanda en Oeganda, aangevuld met Zambia, Malawi, Zimbabwe en Tanzania, inclusief Zanzibar.

Cursus in verdragsonderhoud

De Nederlandse overheid biedt belastingautoriteiten van negen Afrikaanse landen een vijfdaagse cursus in onderhoud van belastingverdragen aan. Deze vindt plaats van 29 september t/m 3 oktober 2014 op het hoofdkantoor van IBFD in Amsterdam. De cursus maakt deel uit van een programma van de Nederlandse overheid dat gericht is op de versterking van de capaciteit van overheidsdiensten die betrokken zijn bij het onderhandelen, afsluiten en actualiseren van belastingverdragen.

Het IBFD cursusprogramma is erop gericht de deelnemers de vaardigheden te verschaffen die nodig zijn bij de analyse en toepassing van het internationale belastingrecht mede binnen het kader van de nationale belastingstelsels van de betrokken landen.

Toegang tot de uitgebreide database met belastingverdragen van IBFD

Een belangrijk onderdeel van de cursus is de kennismaking met en het gebruik van de IBFD belastingverdragendatabase (Global Tax Explorer, zie www.ibfd.org voor meer informatie). De Nederlandse overheid biedt de deelnemende landen voorts een abonnement op deze database aan na voltooiing van de cursus.

Negen landen uit Afrika zullen deelnemen aan de training

De landen waarop dit initiatief zich richt zijn Ghana, Malawi, Oeganda, Zambia, Kenia, Zimbabwe, Rwanda, Ethiopië en Tanzania, inclusief Zanzibar.

Over IBFD

IBFD is een toonaangevende aanbieder van expertise in internationale belastingzaken met kantoren in Amsterdam, Beijing, Washington en Kuala Lumpur. IBFD werkt voor Fortune 500-bedrijven, overheden, universiteiten, bibliotheken, internationale advieskantoren en belastingadviseurs. IBFD staat bekend als gezaghebbend kenniscentrum in internationale belastingzaken en loopt met zijn onderzoeksafdeling en mondiale netwerk van belastingdeskundigen wereldwijd voorop in informatievoorziening op het gebied van internationale belasting.

www.ibfd.org


Deel: ' IBFD organiseert cursus verdragsonderhoud namens Nederlandse overheid '
Lees ook