P E R S A A N K O N D I G I N G W A T E R A C T I E S

Van 15 t/m 21 maart organiseert ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (www.icco.nl) in Zeist een aantal wateractivi-teiten rondom het World Water Forum. (zie ook www.worldwaterforum.org). ICCO financiert en faciliteert honderden waterprogramma's in de armste ontwikkelingslanden. Dagelijks sterven ca. 34.000 mensen door gebrek aan schoon water. Verwacht wordt dat binnen 25 jaar - zonder ingrijpen - 2/3 van de wereldbevolking onvoldoende (drink)water heeft. ICCO zet zich in het Noorden en in het Zuiden in voor verbetering van deze problematische situatie.

Zo komen er volgende week partners over uit de Filipijnen, Mali, Guatemala, India, Bangladesh, Senegal en de Palestijnse Gebieden. Zij hebben intensief te maken met de waterproblematiek in hun regio. Alle buitenlandse gasten zijn beschikbaar voor interviews. Zij hebben individuele program-ma's, met verschillende aankomst- en vertrekdagen.

Op woensdag 15 maart vindt in Den Haag, in samenwerking met Kerken in Aktie, een besloten expert-meeting plaats over de waterproble-matiek met de gasten. Na afloop wordt een persverklaring uitgegeven, die u kunt opvragen. Op die dag, tussen 13.20 - 13.40 uur, wordt op ludieke wijze op het Plein voor de Tweede Kamer een lobbydocument aangeboden aan vertegenwoordigers van de grote partijen van de commissie Buitenland van de verse Tweede Kamerleden, waaronder Verhagen (CDA), Ramak (VVD), Ter Veer (D66), Karimi (Groen Links), Stellingwerf (RPF), Bussemaker (PvdA) en vertegenwoordigers van PvdA en Klein Rechts. Een grote waterput is het decor voor de aanbieding van het document door ICCO-directeur a.i. Toine van der Sanden. Verhagen overhandigt aan de Bengaalse partner een sleutel van een grote waterput als symbool van het recht op water voor alle mensen, dus ook de armste bevolkingsgroepen. Daarna zal water uit deze put worden gedronken door alle aanwezigen.

Op 16 maart om 16.00 uur is de officiële opening van het World Water Forum in het Congresgebouw te Den Haag. Samen met SNV heeft ICCO een stand in de Dutch Village, nr. 12. Vanaf 16.00 uur zijn alle buitenlandse gasten in de SNV/ICCO-stand aanwezig. Tevens zijn ICCO-voorzitter Tineke Lodders-Elfferich en Toine van der Sanden aanwezig.

Alle dagen biedt de ICCO-stand een gevarieerd programma. Er vinden dis-cussies plaats en lezingen en videopresentaties over de watersituatie in de landen waar de gasten vandaan komen. De dagprogramma's kunt u bij ICCO opvragen. Deze zijn ook in de perskamer van het Congresgebouw te verkrijgen. Acteurs en muzikanten verlevendigen het programma. De stand is t/m 21 maart te bezoeken vanaf 10.00 uur. In het weekend is de beurs geopend voor het brede publiek, dan is een kinderverhaal beschikbaar.

Meer informatie c.q. afspraken:

Monique van Eijkelenburg (persvoorlichter ICCO-gasten en stand), tel. 030-6927820, privé 030-2250989; mob. 06-26440012.

Publieksactie 15/3: Jaap 't Gilde, Kerken in Aktie: mob. 06-20414460

Deel: ' ICCO organiseert wateracties '
Lees ook