Ingezonden persbericht


Persbericht

15 juli 2002

Ichthus Hogeschool start leerstoel Marketingcommunicatie & Design Management

ROTTERDAM / DEN HAAG * De Ichthus Hogeschool heeft een leerstoel Marketingcommunicatie & Design Management. De leerstoel omvat een kenniskring en een lectoraat. Als lector van de leerstoel is dr. Rik Riezebos benoemd. Riezebos is een specialist op het terrein van merken en merkenbeleid. Momenteel is hij als consultant verbonden aan Brand Capital BV en is hij betrokken bij de opzet en begeleiding van de opleiding 'Master of Brand Management' van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Met het lectoraat en kenniskring geeft de Ichthus Hogeschool nieuwe inhoud aan haar expertise op het gebied van marketingcommunicatie, brandmanagement en design management. De hogeschool heeft zich op dit gebied ontwikkeld tot een toonaangevende instelling, en heeft naast de reguliere opleiding Communicatie de afstudeerrichting Communicatie Creatief in het opleidingenaanbod. Verder biedt de hogeschool als enige in Nederland de opleiding 'Master of Design Management' aan. De kennis die wordt gecreëerd in onderzoeken en seminars die vanuit de kenniskring zullen worden ondernomen, wil de hogeschool aanbieden aan de beroepspraktijk met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de beroepsontwikkeling en innovatie van de praktijk. Dat wil de hogeschool bereiken door huidige en toekomstige beroepsbeoefenaren uit te rusten met de modernste inzichten op het vakgebied, die worden ontwikkeld op basis van onder meer uitkomsten van eigen onderzoek en het verzamelen van gegevens uit nationale en internationale publicaties. Andere activiteiten van de leerstoel behelzen de opzet van een nationaal en internationaal netwerk van (top)deskundigen, en het verzorgen van consultancyactiviteiten in opdracht van derden. Het lectoraat is per 15 mei van start gegaan.

Aan de opleiding Communicatie van de Ichthus Hogeschool studeren circa 2.100 studenten. In totaal telt de Ichthus Hogeschool / Hogeschool Delft ongeveer 12.000 studenten. De Ichthus Hogeschool / Hogeschool Delft is per 1 januari 2002 gefuseerd met de Hogeschool Haarlem, Hogeschool Alkmaar en Hogeschool Holland. De gefuseerde instelling zal per 1 september verder gaan onder de naam Hogeschool INHOLLAND.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


Deel: ' Ichthus Hogeschool start leerstoel Marketingcommunicatie & Design Ma.. '
Lees ook