Persbericht

ERP voor logistieke sector:

ICL MET SAP OP BENELUX WAREHOUSING MARKT

Logistics Systems van ICL breidt zijn activiteiten op logistiek terrein uit met de implementatie van de ERP-software van SAP. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de bestaande WMS-activiteiten met het eigen MLS-pakket. ICL denkt met zijn grote ervaring op logistiek terrein een belangrijk stuk meerwaarde te bieden voor bedrijven die ERP willen invoeren. De combinatie van beide typen systemen voorziet volgens ICL ook in de groeiende behoefte van veel grote, meestal internationaal opererende organisaties. De eerste projecten in Nederland zijn inmiddels in volle gang.

De in Nederland ontworpen WMS-software van ICL is sinds enige tijd ook in andere landen op de markt. 'Die introductie verloopt heel succesvol,' zegt directeur Wijnand Engelen. 'Eerder dan gedacht kregen wij daardoor ruimte om ons ook in de Benelux met ERP-systemen van SAP bezig te gaan houden. Van onze klanten hoor ik dat ze het goed nieuws vinden dat hun leverancier een zo breed programma op de markt zet.'

De SAP-systemen zijn voor ICL niet nieuw. Elders in Europa is ICL al langer actief als SAP-implementator, en in de WMS-projecten heeft het ook hier al veel interfaces tussen het MLS-pakket en systemen van SAP gebouwd. Buiten Nederland is vooral in Scandinavi? veel kennis verworven met implementaties van SAP-software in de logistieke markt.

De ICL-vestigingen in Europa kunnen over en weer gebruikmaken van elkaars SAP-resources, zoals dat ook gebeurt met WMS-kennis. Vergroting van kennis bij de individuele landenorganisaties staat echter hoog op de lijst van plannen die ICL heeft met SAP. In Nederland wordt voor dit doel samen met een op SAP-deskundigheid gespecialiseerd werving- en selectiebureau campagne gevoerd voor uitbreiding. ICL Nederland verwacht zijn SAP-team op deze wijze dit jaar weer met zeker twintig specialisten uit te breiden.

Twee door de Nederlandse ICL-organisatie geco|rdineerde SAP-projecten zijn inmiddels in een gevorderd stadium. Het eerste betreft de implementatie van de warehouse management (WM) module van SAP bij vijf landen-vestigingen van een Zweedse multinational. Bij een zesde vestiging, de Nederlandse, installeert ICL tevens het warehouse management systeem MLS. Het tweede project betreft de invoering van het complete SAP ERP-systeem bij een groot Europees chemieconcern. Dit project omvat implementaties in Finland, Nederland en Zweden. In beide gevallen bleek de grote WMS-kennis van ICL een belangrijke pr?.

ICL adviseert de WM-module van SAP bij bedrijven die geen behoefte hebben aan geavanceerde magazijnautomatisering - daar biedt de registratieve en administratieve opzet van SAP uitstekende faciliteiten. Het WMS-pakket van ICL zelf is daarentegen ontworpen voor complexe tot volledig automatische magazijnen en DC's die krachtige besturingsfaciliteiten vereisen. Afhankelijk van de situatie adviseert ICL hier het MLS-pakket al dan niet in combinatie met SAP- of andere ERP-applicaties. In de klantenkring komen voorbeelden voor van organisaties waar het MLS-systeem van ICL in de ene locatie en de WM-module van SAP in andere operationeel is.

Deel: ' ICL met SAP op Benelux warehousing markt '
Lees ook