Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

ICLON-praktijk over de tweede fase VO
Datum: 14 maart 2003

De tweede fase voortgezet onderwijs viert haar eerste lustrum. Kunnen docenten na vijf jaar tweede fase omzien in verwondering? Hoe vernieuwend zijn docenten bezig? Is het tijd om de balans op te maken? Of blijft de blik wat de vakdidactiek betreft vooral op de toekomst gericht? Deze vragen staan centraal op de praktijkdag die de Sectie Nascholing Talen van het ICLON op 14 maart organiseert. De dag is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, Nederlands en klassieke talen en vindt plaats in het Pieter de la Courtgebouw te Leiden. Deelnamekosten: EUR 215, incl. lunch.

Nadere informatie bij:

Wibo van der Es, tel. 071-5273470 of
Ad van der Logt, tel.: 071-5277164 of
zie www.ICLON.LeidenUniv.nl

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' ICLON-praktijk over de tweede fase VO '
Lees ook