Instituut Collectie Nederland

P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 18 mei 1999

ICN WIL GEVOLGEN WATERSCHADE BEPERKEN

Rampen doen zich plotseling voor en zijn niet te voorkomen. Gezien in het licht van de actualiteit %u2013 een mes in een Picasso %u2013 gaat dat ook op voor museale rampen. Het Instituut Collectie Nederland (ICN), een rijksinstelling die zorg draagt voor de collectie Nederland %u2013 het geheel van museale verzamelingen in ons land %u2013 is zich hier terdege bewust van. Het ICN is echter van mening dat de gevolgen van rampen binnen de perken zijn te houden, mits de musea zich op eventuele calamiteiten hebben voorbereid.

Om de musea een handreiking te doen bij calamiteiten heeft het ICN het %u2018waterschadewiel%u2019 uitgegeven. Het wiel is een handig instrument voor musea om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op noodsituaties waarbij kunstwerken en museale voorwerpen in de meest ruime zin van het woord gevaar lopen.

Het waterschadewiel is geproduceerd naar Amerikaans voorbeeld . Onder het motto %u2018Voorkomen is beter dan genezen%u2019 geeft het wiel een handzame, compacte eerste-hulp-cursus voor het redden van voorwerpen bij waterschade. Het wiel is geheel aangepast aan de Nederlandse situatie. Op de ene kant van het waterschadewiel wordt, ongeacht de soort collectie, uitgelegd welke acties ondernomen moeten worden in geval van nood. Op de keerzijde staat welke droogtechnieken bij welke specifieke voorwerpen het best kunnen worden toegepast.

Waterschade kan het gevolg zijn van grote en kleine rampen: overstroming, brand, storm, lekkage of gesprongen leidingen. Afgezien van de oorzaak is het bij een calamiteit altijd zaak te handelen binnen de eerste 48 uur. De eerste twee dagen zijn cruciaal om te redden wat er te redden valt van een collectie en hoe eerder gehandeld wordt, hoe beter dat is.

Op 18 mei 1999 heeft Rik Vos, algemeen directeur van het Instituut Collectie Nederland (ICN), aan Annemarie Vels Heyn, directeur van de Nederlandse Museumvereniging (NMV), het eerste exemplaar van het %u2018waterschadewiel%u2019 overhandigd. Het waterschadewiel kost f 10 per stuk. Het ICN stuurt alle musea in Nederland één gratis exemplaar toe.

Voor overige informatie:

Instituut Collectie Nederland, unit Communicatie, Postbus 76709, 1070 KA Amsterdam, Marry de Zwaan: telefoon 020 3054 623, fax 020 3054 600, e-mail Marry.de.Zwaan@icn.nl en Max Meijer: telefoon 020 3054 696 en 06 5491 74 23.

Deel: ' ICN wil gevolgen waterschade beperken '
Lees ook