- PERSBERICHT -

Springplank van oude naar nieuwe economie
ICOM start eigen Internet Competence Academy

Amsterdam, 23 december 1999

ICOM, Internet Competence Network NV, start vanaf 1 april 2000 de Internet Competence Academy. ICOM neemt hiermee het initiatief om talentvolle mensen op managementniveau en werkzaam bij traditionele bedrijven over te laten stappen naar de nieuwe Internetwereld. ICOM wil middels haar Academy deze mensen genoeg bagage meegeven om de overstap van de traditionele naar de Internetwereld te (kunnen) maken en de kans te vergroten daar zelf van te profiteren. Zowel het hands-on programma als het feit dat men gedurende de periode van zes maanden salaris krijgt, maakt de overgang van de oude naar de nieuwe economie aantrekkelijk. Per periode van zes maanden zullen 12 personen dit overgangstraject kunnen volgen en binnen ICOM en haar partners actief zijn.

New Manager i.o.
De Internet Competence Academy is gericht op het werken binnen de New Economy. Het bestaat onder andere uit: · het bijspijkeren van Internetkennis en -technieken alsmede de toepassing daarvan;
· ondernemersvaardigheden;

· het ontwikkelen van een algemene visie;

· het leggen van een netwerk in de Internetwereld;
· het leren onderkennen en definiëren van bedrijfskundige problemen in de nieuwe Internetwereld;
· het genereren van oplossingen en

· het maken van een uiteindelijke keuze.

De deelnemers krijgen de functie van New Manager i.o. Deze New Managers i.o. zullen gedurende een half jaar opgeleid c.q. omgeschoold worden, waarna men doorgaans een plek aangeboden krijgt binnen een van de partners van ICOM of bij een Internet Startup.

De New Managers i.o. zullen in verschillende stadia van het bedrijfsproces van ICOM en van haar partners meelopen met activiteiten. Welke activiteiten dat zijn, hangt ook samen met het interesseveld en de specifieke gewenste positie in de toekomst. Training on the job, dus!

Kandidaten
De Internet Competence Academy zoekt vooral kandidaten (v/m) met een HBO- of universitaire opleiding. Verder kunnen ze doorgaan als 'high potentials'. Ze hebben minimaal 3 tot 4 jaar werkervaring waarvan minstens één jaar in een leidinggevende functie in een traditioneel bedrijf. De kandidaten zijn tussen de 25 en 35 jaar en hebben een dusdanige affectie met Internet en de Internetbusiness, dat ze graag de overstap willen gaan maken van de traditionele naar de nieuwe economie. Voor die kandidaten is deze academy aantrekkelijk omdat er een kans is dat de cursist na de opleiding in het management opgenomen kan worden c.q. partner kan worden bij een Internetbedrijf of een Internet Startup.

Salaris en voorwaarden
De New Manager i.o. ontvangt een 'beperkt' salaris, * 6.000,-- bruto per maand, en zal gedurende die periode, indien noodzakelijk, de beschikking krijgen over een lease-auto. De kandidaat is voor het volgen van dit programma na afloop een bedrag van * 30.000,-- verschuldigd, dat door ICOM wordt geleend. Deze lening vervalt echter als de New Manager na de cursusperiode van zes maanden minstens 1,5 jaar bij ICOM of een van haar partners heeft gewerkt. Indien dit niet het geval is, dient de lening (naar rato) in een periode van drie jaar te worden terugbetaald.

Bezoek aan Silicon Valley of Silicon Alley
Vroeg in het programma wordt een bezoek aan een Internet conferentie en/of Internetbedrijven in de VS georganiseerd. De duur van dit bezoek is ongeveer één week. Dit bezoek zal plaatsvinden in Sillicon Valley (SF) of Sillicon Alley (NY). De kosten voor dit bezoek worden door de cursist zelf betaald.

Geïnteresseerden die graag in aanmerking willen komen voor deze opleiding tot New Manager kunnen een formulier opvragen bij academy@icom.nl. of online invullen op www.icom.nl/academy.

ICOM
ICOM, Internet Competence Network N.V. is een netwerk van vooraanstaande Nederlandse Internetbedrijven, ICOM ondersteunt en stimuleert deze in hun groeiontwikkeling middels risicodragend kapitaal, management support en een actieve netwerk-formule.

Het ICOM-netwerk bestaat inmiddels uit AdValue, BitMagic, Buy Online, Macropolis, Pro Active, Wish, Infoagent, ILSE Media Groep, Net Effect, Tie International, Veiling.com, Green Dino en ALS.


- EINDE BERICHT -

Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):
ICOM Internet Competence Network NV
Ruud Smeets
Telefoon 020 4952000
www.icom.nl
rsmeets@icom.nl

Winkelman & van Hessen
adviesbureau voor marketing & public relations

Denise Clarijs
Bankaplein 3
2585 EV Den Haag

Telefoon 070 416 16 16
Fax 070 416 16 26
http://www.wenvh.nl

Deel: ' ICOM start eigen Internet Competence Academy '
Lees ook