ICT Automatisering N.V. Press release / persbericht


ICT Automatisering rapporteert positieve ontwikkeling bedrijfsresultaat over eerste kwartaal 2013

AMSTERDAM, 20130516 -- ICT Automatisering (ICT) maakt bekend dat de omzet over de eerste drie maanden van 2013 € 19,8 miljoen bedroeg. Dit is een daling van 5,1% ten opzichte van de omzet in dezelfde periode van vorig jaar (€ 20,9 miljoen). De onderliggende omzetontwikkeling is echter positief. Gecorrigeerd voor een drietal aspecten is de omzet met 2,5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2012. Dit wordt als volgt verklaard.

Het eerste kwartaal van 2013 telt twee werkbare dagen minder dan in dezelfde periode van 2012. De omzet en resultaat impact daarvan is ongeveer € 0,5 miljoen.

Een tweede verklaring voor de omzetdaling is gelegen in het feit dat in het eerste kwartaal van 2012 omzet en winst van € 0,7 miljoen zijn gerealiseerd op een aantal projecten waarvan het werk voor een belangrijk deel voor 2011 is uitgevoerd.

Tenslotte is de omzet gedaald door de verkoop van de Neustadt activiteiten per 1 december 2012. De impact daarvan is € 0,3 miljoen.

Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal is met € 0,9 miljoen gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Echter gecorrigeerd voor twee minder werkbare dagen en de winstrealisatie van de hierboven genoemde projecten is de winst significant verbeterd.

De  maatregelen op het gebied van infrastructuur, indirecte kosten en management die in 2012 zijn doorgevoerd, laten inmiddels de gewenste effecten zien. De indirecte kosten zijn met circa € 0,5 miljoen gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, met name door besparingen op indirecte personeelskosten en huurkosten.

Hieronder geven we de ontwikkeling van omzet per Vertical gecorrigeerd voor de bovengenoemde aspecten.

De omzet van de Vertical Automotive is 8,3% gestegen naar € 5,0 miljoen, met name dankzij  goede productiviteit van de Nederlandse operatie. De omzet via inzet van eigen medewerkers in de Duitse operatie was licht lager, die van freelancers hoger.

De omzet van de Vertical Logistiek ontwikkelde zich positief naar € 2,3 miljoen, een toename van bijna 5% met name dankzij een verbetering in productiviteit.

De Vertical Industrial Automation zag een omzettoename van 8,0% tot € 3,7 miljoen gedreven door vooral een hoger gemiddelde opbrengst per uur wat te danken is aan kosteneffectieve projectuitvoering.

De omzet van de Vertical Machine & Systems (inclusief Energy en Healthcare) daalde licht met 2,2% naar € 6,9 miljoen ten gevolge van een iets lagere inzet van medewerkers.

De ontwikkelingen bij de joint-venture InTraffic zijn positief. Daarentegen had Improve Quality Services een teleurstellend kwartaal met name als gevolg van een lage deelname aan trainingen die een belangrijk deel uitmaken van de omzet.

De Verticals die vanuit in Nederland actief zijn, hebben een bevredigend operationeel resultaat behaald. De Duitse operatie is volledig actief in de Vertical Automotive en heeft nog niet een operationele winst gerealiseerd, de verliezen zijn wel sterk verminderd. Het streven naar een break-even resultaat voor de Duitse operatie voor geheel 2013 blijft gehandhaafd.

Wij zijn positief over de resultaatontwikkelingen voor de groep voor het hele jaar 2013 en verwachten, afgezien bijzondere omstandigheden, een materiële verbetering van het operationele resultaat ten opzichte van 2012.

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.


Profiel ICT
ICT Automatisering (ICT) biedt hoogwaardige technologische oplossingen op het gebied van informatie en communicatie technologie in diverse functionele toepassingsgebieden, met name Automotive, Logistics, Machine & Systems, Industrial Automation, Energy & Utilities en Healthcare. Het bedrijf is actief in Nederland en Duitsland. De oplossingen die ICT haar klanten biedt liggen op het terrein van detachering van ervaren en hoogopgeleide werknemers, realiseren van systeemoplossingen op projectbasis en het bieden van services voor het in stand houden van ICT systemen. Via deelnemingen is ICT tevens actief in de sectoren Verkeer & Vervoer en Testen. www.ict.eu 


Deel: ' ICT Automatisering rapporteert bedrijfsresultaat eerste kwartaal 2013 '
Lees ook