FENIT

ICT in verkiezingsprogramma's PVDA en ChristenUnie

14-09-2001 De eerste politieke partijen hebben recentelijk hun concept-verkiezingsprogramma's uitgebracht. De belangrijkste punten over ICT hebben wij op een rij gezet

Nederland~ICT heeft in het voorjaar het ICT Manifest gelanceerd en naar de politieke partijen gestuurd. De eerste resultaten daarvan worden nu zichtbaar.

Het programma van de PvdA heeft een aantal passages over het belang van ICT, die in het ICT Manifest staan verwoord overgenomen. De PVDA onderkent de waarde van het toenemende belang van kennis in de maatschappij. In vrijwel alle onderdelen van de samenleving wordt aan-dacht gegeven aan de rol van ICT. Van belang is dat hoogwaardige ICT-voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Hiervoor is een breed-bandige en veilige ICT-infrastructuur nodig. In de zorg en het onderwijs moet ICT een hulpmiddel zijn om deze te verbeteren. In 2006 moet op elke schoolbank een computer staan. Tevens is ICT een middel om de transformatie van de rol van de overheid gestalte te geven, om interactiever en opener om te gaan met de burgers. De burgers kunnen dichter bij elkaar komen in de eigen omgeving maar ook op het gebied van ontwik-kelingssamenwerking.

De ChristenUnie heeft niet veel vertrouwen in de toepassing van ICT. Op geen enkel deelterrein wordt gesproken over ICT als middel om knel-punten op te lossen. Gepleit wordt om de fysieke industrie in Nederland te behouden, omdat, ondanks de snelle opkomst van de ICT-sector, de fysieke productie niet mag verdwijnen. Er wordt wel aandacht gevraagd voor goede ondersteuning van startende ondernemers (niet alleen ICT-starters).
De ChristenUnie stelt veel belang in een duurzaam energiebeleid en wil specifiek voor de ICT-sector milieubesparende maatregelen nemen. Voor-gesteld wordt om met de ICT-sector tot een meerjarenafspraak te komen voor efficiënter energieverbruik.

copyright FENIT 2001


Deel: ' ICT in verkiezingsprogramma's PVDA en ChristenUnie '
Lees ook