ICT informatiecentrum introduceert Business Software Trends


HOUTEN, 20120321 -- Het ICT informatiecentrum introduceert dit voorjaar Business Software Trends. De combinatie van een boek en een website bevat informatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van business software. De publicatie is kort na de Business Software Expo op 25 april 2012, waarvan het ICT informatiecentrum kennispartner is. Bezoekers aan deze expo ontvangen later een gratis exemplaar van het boek. Daarna is het boek via het ICT informatiecentrum verkrijgbaar. Boek en website zijn gericht op organisaties die voor de keuze staan van ICT investeringen. De informatie is afkomstig van softwareleveranciers en ICT specialisten.

Informatiebron voor ICT gebruikers
Organisaties die gaan investeren in bedrijfssoftware willen weten hoe nieuwe trends en ontwikkelingen hun keuze gaan bepalen. Vaak is in een oriënterende fase nog geen behoefte aan direct contact met leveranciers, maar bestaat wel de behoefte om te weten hoe verschillende softwareleveranciers met hun softwareoplossingen inspelen op toekomstige veranderingen. Via het boek en de website is deze informatie beschikbaar. Het helpt organisaties bij hun oriëntatie op nieuwe softwareoplossingen.

Bijdragen van softwareleveranciers en specialisten
Softwareleveranciers, adviseurs en ICT specialisten kunnen via Business Software Trends productontwikkelingen en door hen gesignaleerde trends aan ICTgebruikers presenteren. Tot 25 april 2012 kunnen zij hun bijdrage aan het boek nog leveren.

ICT informatiecentrum
Het ICT informatiecentrum biedt onafhankelijke kennis en informatie over ICT onderwerpen aan bedrijven en overheden. Doel daarvan is om een bijdrage te leveren aan goede beslissingsprocessen rondom investeringen in hard- en software en de optimale toepassing ervan in de praktijk. Via websites, publicaties en informatiepakketten zijn kennis en informatie (meestal gratis) beschikbaar voor beslissers over ICT vraagstukken.


Deel: ' ICT informatiecentrum introduceert Business Software Trends '
Lees ook