Communicatie en Informatie binnen het Rechtsbedrijf

Binnen het rechtsbedrijf worden in toenemende mate initiatieven ontplooid op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling. Voorbeelden hiervan zijn het rolproject Groningen, de afschaffing procuraat, project ELLEVU (elektronische levering van vreemdelingen uitspraken) en de elektronische gegevens uitwisseling in het kader van de wet schuldsanering (WSNP). Door het groot aantal verschillende projecten op uiteenlopende gebieden kan wildgroei ontstaan in afspraken over de wijze van communiceren, beveiligingsstandaards, berichtendefinities, enz. Om uniformiteit te waarborgen is het van belang dat er tijdige en rechtstreekse communicatie over plannen en projecten op het gebied van ICT in het rechtsbedrijf plaatsvindt. Om deze reden is op aanraden van de Nederlandse Orde van Advocaten door de Minister van Justitie het Informatie- communicatietechnologie Afstemmingsorgaan (ICTA)* opgericht.

De belangrijkste taken van het ICTA zijn:

1. Afstemming van plannen en projecten op het gebied van ICT-ontwikkeling in het rechtsbedrijf 2. Het maken van eenduidige afspraken over de wijze van communiceren, beveiligingsstandaards, berichten definities, enz. met als doel de uniformiteit te waarborgen.

Om de resultaten van een jaar hard werken duidelijk te maken zal de ICTA op 26 november een congres organiseren. Aan de hand van reeds gerealiseerde projecten wordt de deelnemers duidelijk gemaakt welke invloed deze projecten hebben op het functioneren van de rechtsbedrijf. Kenmerk van de gerealiseerde projecten is informatie en communicatie. Binnenkort wordt u via dit blad verder op de hoogte gebracht.

* Het ICTA heeft als vaste deelnemers: · Adviesraad Informatievoorziening Zittende Magistratuur (ARIZ) · De Nederlandse Orde van Advocaten · De Raad voor Rechtsbijstand · De Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen · De Directie Rechtspleging · Openbaar Ministerie · Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders

© Nederlandse Orde van Advocaten

Deel: ' ICTA Communicatie en Informatie binnen het Rechtsbedrijf '
Lees ook