Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.021
Datum: 21 januari 1999

Ideeënbus burgers geëvalueerd

Ruim anderhalf jaar geleden werd de gemeentelijke ideeënbus ingesteld. In het informatiecentrum in de hal van het stadhuis kwam een bus te staan, waarin burgers hun aan het papier toevertrouwde gedachten of wensen kunnen deponeren. Veertien inwoners maakten er gebruik van om één of meer ideeën in te leveren.

Nagenoeg alle ideeën (12 stuks) hebben betrekking op de "buitenruimte". De top 3 van de ingezonden ideeën ligt op het terrein van veiligheid/beveiliging, dienstverlening en hygiëne/milieu. Een plan ter verbetering van de verkeersveiligheid van de Laan 40-45 nabij het station-centrum is bijvoorbeeld zo'n idee dat betrekking heeft op de veiligheid. Een ander idee dat ook betrekking heeft op de veiligheid is het plaatsen van hekken aan de waterkant aan weerszijden van de Rusthuislaan.
Verder werd de gemeente door een nog jonge inwoner van Maassluis erop attent gemaakt dat het in het steegje van de Wagenstraat naar de Noorddijk 's avonds zo donker is dat de trap bijna niet meer is te zien. Ten behoeve van de veiligheid werd verzocht verlichting aan te brengen in de steeg. Deze verlichting is inmiddels aangebracht. Ook de groenstrook aan de Nieuwe Waterweg wordt door sommigen als onveilig ervaren. In een ingezonden idee werd geopperd om in dit gebied drastisch te snoeien en te kappen. Maar helaas voor deze inwoner, bij de aanleg van deze groenstrook is altijd gestreefd naar een bosrijk karakter. Door de beplanting heeft zich een uitgebreid vogel- en vlinderbestand ontwikkeld. Het gebied is voor vele honderden wandelaars steeds aantrekkelijker geworden. Ideeën waaraan nog wordt gewerkt zijn bijvoorbeeld bewaakte fietsenstallingen en een invalidentoilet in de binnenstad, oude panden die opgeknapt moeten worden en een idee dat betrekking heeft op andere verfraaiïng van de stad.
Om overlast van hondenpoep te voorkomen, stelde een inwoner van Maassluis voor om hondentoiletten te plaatsen. Dit idee is niet nieuw. Enige jaren geleden zijn allerlei mogelijkheden bekeken en om financiële redenen afgewezen. Ook niet nieuw is het idee om een parkeerregeling te treffen in verband met reinigingswerkzaamheden in de straat. Vele stappen zijn reeds ondernomen in de vorm van krantenberichten, huis-aan-huis folders etc. om de werkzaamheden te vergemakkelijken. Naast de goedwillende burgers zijn er altijd mensen die geen gehoor geven aan de oproepen om de auto tijdelijk ergens anders te parkeren.

Eén idee is doorgezonden naar de beheerder van het winkelcentrum Koningshoek. De indiener vroeg namelijk naar zitgelegenheid voor ouderen in het winkelcentrum.

Over het functioneren van de ideeënbus is een evaluatieverslag verschenen. De evaluatie van de ideeënbus burgers beslaat de periode van 1 juli 1997 tot 1 augustus 1998 (13 maanden). Op basis van het evaluatieverslag zijn burgemeester en wethouder van mening dat de ideeënbus moet blijven bestaan. De commissie Onderwijs c.a. en de commissie Milieu en Volksgezondheid worden om advies gevraagd. Deze commissies vergaderen op respectievelijk 25 februari en 3 maart.

Laatste wijziging: 21 January 1999

Deel: ' Ideeënbus burgers Maassluis geëvalueerd '
Lees ook