KERKEN IN ACTIE

Website www.idee-en-kerk.nl verbeterd

DIT IS EEN PERSBERICHT VAN STICHTING 'LEVE DE KERK'

Ideeënmarkt www.idee-en-kerk.nl wint aan vorm en toegankelijkheid

Zoetermeer, 20 september 2001 - Onder het motto 'Steek je licht op bij idee-en-kerk' is de website van de stichting Leve de kerk ingrijpend vernieuwd. Naast een nieuwe vormgeving biedt de site een groot aantal nieuwe functies. Daarmee is het voor bezoekers van de website beduidend eenvoudiger geworden een goed idee te vinden voor gebruik in eigen plaatselijke gemeente of parochie.
www.idee-en-kerk.nl ging anderhalf jaar geleden van start als initiatief van de Stichting 'Leve de kerk', en trok sindsdien zo'n 25.000 bezoekers. De genoemde stichting is een onafhankelijk, dienstverlenend en oecumenisch verband van vrijwilligers, gericht op vitalisering van geloofsgemeenschappen, die werkt via ideeënuitwisseling op het internet.

De website www.idee-en-kerk.nl biedt een ideeënbank met een schat aan suggesties uit honderden plaatselijke gemeenten en parochies. Kerkleden, parochianen en andere gelovigen uit 'de volle breedte' van kerkelijk Nederland, professionals en vrijwilligers, kunnen hier terecht als ze ideeën willen opdoen voor activiteiten in hun gemeente. De opzet van www.idee-en-kerk.nl is om bruikbare ideeën en suggesties te verzamelen, zodat ze voor iedereen toegankelijk kunnen worden aangeboden. In anderhalf jaar werden zo ruim 200 ideeën verzameld. Bezoekers kunnen voor nadere informatie per e-mail contact opnemen met de 'afzender' van het betreffende idee. Op deze manier werkt de site tevens als ontmoetingsplaats voor mensen uit kerken en parochies. Op hun beurt worden bezoekers opgeroepen om inspirerende activiteiten uit hun gemeente of parochie achter te laten als nieuw idee. Zo kan de ideeënbank zich geleidelijk vullen tot een schatkamer met ideeën voor ieder die actief is in kerk of parochie.

Zowel de vorm als de functionaliteit van de site zijn duidelijk vernieuwd. De belangrijkste functionele verandering zit in het gemak om de ideeën te benaderen. Op een nieuwe overzichtspagina met alle verschillende categorieën van het kerkelijk werkveld kunnen de ideeën nu gemakkelijker worden opgeroepen. Het blijft daarnaast mogelijk via een zoekterm een idee te vinden of om door de hele lijst van ideeën te bladeren. Op verzoek van veel gebruikers hebben alle ideeën nu een vast nummer, zodat het makkelijk is iemand anders op een specifiek idee te wijzen. Ook de wijze om een idee of suggestie aan te leveren is sterk vereenvoudigd. Verder is het 'gastenboek' vervangen door een 'prikbord'. Veel bezoekers hadden namelijk behoefte een oproep te doen, een vraag te stellen of meer in het algemeen een reactie te geven. Dat kan op deze manier.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een opzet om de website tevens te gebruiken als ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe impulsen voor het 'samen kerk zijn'. Het idee is om dat te doen vanuit het thema 'gastvrije gemeente' dat op dit moment in veel gemeenten en parochies actueel is. Via interviews en een prijsvraag zal geprobeerd worden te komen tot concrete projectbeschrijvingen en het uitwisselen van ervaringen rondom dit thema.

Deel: ' Ideeënmarkt idee-en-kerk.nl wint vorm en toegankelijkheid '
Lees ook