PERSBERICHT

'Identificatie op internet' eerste thema van NCP Actuareeks

Leidschendam, juli 1999 - Onder de titel 'Mijn chipkaart: dat ben ik!' heeft de Stichting Nationaal Chipcard Platform (NCP) een boekje uitgebracht over identificatie op internet. Het boekje is de eerste officiële uitgave in de NCP Actuareeks, waarmee het NCP duidelijke en objectieve informatie wil verschaffen over actuele thema's in de chipkaartmarkt.

Snelle en betrouwbare identificatie op afstand wordt steeds belangrijker, zeker in het licht van ontwikkelingen als elektronische dienstverlening en elektronisch zakendoen. Het NCP ervoer een behoefte in de markt aan duidelijke voorlichting over de wijze waarop identificatie met chipkaarten kan plaatsvinden en welke chipkaarten hiervoor het meest geschikt zijn. 'Mijn chipkaart: dat ben ik!' is een populaire samenvatting van het onderzoeksrapport dat door het NCP in maart van dit jaar werd gepubliceerd over identificatie met behulp van chipkaarten. De publicatie volgt na een workshop over dit onderwerp, die in juni door het NCP werd georganiseerd.

Tot de publicatie van de NCP Actuareeks werd besloten na het succes van het 0-nummer 'Overheid, Burger en biometrie'. In de loop van dit jaar zullen nog enkele boekjes verschijnen. Thema's die nog aan de orde komen, zijn onder meer 'Chipkaarten en de Politiek', 'Chipkaarten en de Consument' en 'Chipkaarten in het (Openbaar) Vervoer'.
Een exemplaar van het boekje 'Mijn chipkaart: dat ben ik!' kan worden aangevraagd bij het NCP-secretariaat, tel. 070-301 0817.

Stichting Nationaal Chipcard Platform, Postbus 262, 2260 AG Leidschendam. Tel. 070-301 0817.

Nationaal Chipcard Platform
De Stichting Nationaal Chipcard Platform (NCP) is in 1994 opgericht als nationaal overlegplatform voor bedrijfsleven en overheid, om bij te dragen aan een verantwoorde invoering van chipkaarttechnologie. Het streven naar multifunctionaliteit en interoperabiliteit werd geconcretiseerd in het afsprakenstelsel Open Infrastructuur voor Chipkaarttoepassingen (OIC) dat de officiële status kreeg van Nationale PraktijkRichtlijn. Naast voorlichting over de toepassingsmogelijkheden van chipkaarttechnologie ziet het NCP het uitdragen van dit afsprakenstelsel als zijn belangrijkste taak. Voor meer informatie over het NCP: https:// www.ncp.nu


Informatie voor de redactie:

 Influx PR       Stichting Nationaal Chipcard Platform Yvette ten Vaarwerk     Dhr. J. van Arkel Tel.: 055 - 366 30 34    Tel. 070-301 0817. E-mail: pr influx@cs.com   E-mail: ncp@bart.nl 

Deel: ' 'Identificatie op internet' eerste thema van NCP Actuareeks '
Lees ook