Ideologische organisatie zoekt mensen die van gezondheid houden


LifeStyle Coaching Nederland is een ideologische organisatie die zich inzet om mensen te helpen op het gebied van gezond blijven.

ALMERE, 20141128 -- Gezondheid en gezondheidszorg staan momenteel volop in de belangstelling. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag en het persoonlijk leed is soms aanzienlijk. Het blijkt steeds moeilijker te worden om de gezondheid die je hebt, te behouden. De belangrijkste reden hiervoor is dat er veel veranderd is in onze maatschappij. Zo is het banenlandschap sterk veranderd omdat er veel zittende beroepen bijgekomen zijn, maar ook een forse toename van werk gerelateerde stress. Daarnaast innoveert de voedingsindustrie dagelijks, o.a. door het toepassen van keurmerken. En ook de vaak tegenstrijdige informatie op het internet maakt gezond blijven er niet gemakkelijker op.

We worden weliswaar steeds ouder, maar zijn de laatste periode van ons leven ook steeds vaker en ernstiger ziek. LifeStyle Coaching Nederland heeft hier een antwoord op. Deze organisatie heeft maar één doel: het zo lang mogelijk behouden van de optimale gezondheid van het individu, ondanks de invloeden van de huidige maatschappij. Om dat doel te behalen is een samenwerking aangegaan met een internationaal netwerk van onafhankelijke onderzoekers.

Uit recent onderzoek blijkt, dat ruim 75% van de Nederlanders gezond denkt te leven, maar dat volgens de actuele inzichten en richtlijnen niet doet.Het blijkt dat we moeite moeten doen om onze gezondheid te behouden. Toch kan dat ook op een prettige manier, zoals LifeStyle Coaching Nederland bewijst. Deze organisatie heeft een franchiseformule opgericht waarbinnen samenwerking wordt gezocht met mensen die zich graag willen inzetten voor het behoud van gezondheid voor de medemens. Een laagdrempelige constructie zowel financieel als wat betreft vooropleiding. Met geïnteresseerden wordt een doordachte oriëntatieprocedure doorlopen waarbij steeds iedere stap wordt geëvalueerd.

Dit kan bijzondere kansen bieden aan mensen die zich graag persoonlijk willen ontwikkelen en mee willen bouwen aan een meer gezonde samenleving. Meer info: www.lscnl.org


Deel: ' Ideologische organisatie zoekt mensen die van gezondheid houden '
Lees ook