Ingezonden persbericht


IDG Communications Nederland lanceert CIO

Haarlem, 1 augustus 2002 - Op 10 oktober lanceert IDG Communications Nederland een nieuw tijdschrift: CIO, IT-strategie voor managers. CIO zal vanaf oktober maandelijks verschijnen in een oplage van 15.000 exemplaren. CIO richt zich specifiek op CIO's en leden van raden van bestuur met IT-verantwoordelijkheid binnen de grote ondernemingen en organisaties in Nederland.

"CIO vult een belangrijk gat in de Nederlandse bladenmarkt", aldus Raimon Gort, algemeen directeur van IDG. "Met de groeiende importantie van IT voor ondernemingen en de daaraan gekoppelde groeiende investeringen, is een verschuiving opgetreden op beslissingsniveau bij grotere organisaties. Op die beslissers zal CIO zich specifiek richten. CIO is geen IT-blad voor managers, maar een managementblad over IT."

Centraal in CIO staat de zakelijke invloed die IT heeft. In de afgelopen jaren is IT een onderdeel geworden van de bedrijfsstrategie en in veel gevallen is het juist de IT-strategie die bepalend is voor de positie van een onderneming in de markt. Het is niet langer de techniek die centraal staat, maar de oplossingen die zij biedt om een strategisch voordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie.

Steeds vaker bepaalt de CIO (Chief Information Officer) op welke manier zijn bedrijf IT het best kan inzetten, welke oplossingen het best geschikt zijn voor het optimaal benutten van automatisering en hoe daarmee een voorsprong op de concurrentie kan worden behaald. Het is niet langer alleen de systeembeheerder of netwerkmanager die de eindverantwoordelijkheid draagt voor IT-strategie, maar het managementteam of de raad van bestuur. Professionals die snel denken, snel schakelen, maar wel met de langere termijn en de strategische bedrijfsdoelstellingen voor ogen.

"De ontwikkelingen op IT-gebied staan niet stil en de CIO is degene die ze bijhoudt en voor de organisatie vertaalt naar mogelijk bedrijfsresultaat en de 'bottom line'", aldus Mendel Stecher, hoofdredacteur van CIO. "CIO voorziet in deze informatiebehoefte met scherpe, kritische informatie over businessmodellen, ROI, toegepaste IT, analyses, strategieën en alle voor- en nadelen daarvan."

Sinds 1996 geeft IDG Communications Nederland InfoWorld uit, zowel in print als elektronisch formaat. De laatste tijd is een forse verandering zichtbaar geworden in de opvattingen over IT. De kosten en budgetten zijn enorm gestegen, en daarmee is ook de verantwoordelijkheid naar boven in de organisatie geschoven. Om de huidige groep beslissers optimaal te informeren, is een andere aanpak nodig dan met InfoWorld mogelijk was. Dit heeft geleid tot de beslissing om de papieren versie van InfoWorld op te laten gaan in CIO. InfoWorld zal vanaf oktober uitsluitend verschijnen als dagelijkse elektronische uitgave via www.infoworld.nl. Volgens Mendel Stecher is dit een logische beslissing: "Wij zien de informatie die via InfoWorld en CIO wordt geboden als complementair. Juist vanwege de dynamische markt waarin InfoWorld opereert zijn wij met een online versie in staat om de juiste informatie op het juiste moment te kunnen bieden in combinatie met een titel als CIO.

CIO zal een totale oplage kennen van 15.000 exemplaren; hiervan zal 5.000 gedistribueerd worden via de losse verkoop voor ¬ 9,95 per exemplaar. Een jaarabonnement op CIO kost ¬ 115,- en zal niet alleen de ontvangst van het blad inhouden, maar ook 4 keer per jaar een special, gratis toegang tot congressen en seminars en hoogwaardig marktonderzoek tegen een sterk gereduceerd tarief.

CIO en InfoWorld zijn uitgaven van IDG Communications Nederland uit Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Naam: Raimon Gort

e-mail: rgort@idg.nl

telefoon: 023-5461119

IDG Communications Nederland is een vestiging van de International Data Group (IDG), 's werelds toonaangevende uitgeverij en onderzoeksinstelling in de ICT-branche. Meer dan 120 miljoen mensen lezen één of meer van IDG's 300 IT-tijdschriften en -kranten, die in meer dan 85 landen worden uitgegeven. Andere producten en diensten die IDG wereldwijd aanbiedt, zijn ruim 330 websites, 470 onderzoekprogramma's voor verschillende (ICT) marktsegmenten en de organisatie van 168 technologie gerelateerde beurzen en conferenties. Meer informatie over IDG en IDG Communications Nederland treft u aan op www.idg.com en www.idg.nl.

Deel: ' IDG Communications Nederland lanceert CIO '
Lees ook