VERBETERD PERSBERICHT; TEKST BRIEF TOEGEVOEGD

IDtv vreest dat LINGO verpest wordt door WinLingo

WinLingo, de methode om Lingo te winnen, wordt gezien als bedreiging van het spelletje.

De Vara sprak zich in de hierover in de Volkskrant al eerder uit.

Nu wil ID@Dtv dat de naam WinLingo veranderd wordt (merkinbreuk) omdat ze bang zijn dat het spelletje door deze methode minder leuk wordt (zo liet Marike van Kasteren van ID@Dtv mij telefonisch weten.

Is WinLingo dan zo bedreigend???

http://surf.to/WinLingo

voor info / interviews : 020-4689980 Dhr. P. heikens

Attachment: brief ID@IDtv

COMMENTAAR P. Heikens:

Mevrouw Kasteren liet mij telefonisch weten dat Id&Dtv bang is dat het spel Lingo minder

leuk zal worden als mensen de WinLingo-methode gaan gebruiken en ziet het als een bedreiging.

+++++++++++++++++++++

INHOUD BRIEF ID&Dtv aangaande WinLingo:

INZAKE: merkinbreuk Lingo

Geachte heer Heikens,

Naar aanleiding van uw mail aan de heer de Winter inzake de door u

ontwikkelde methode om Lingo te winnen vraag ik uw aandacht voor he volgende:

De door u ontwikkelde methode wordt gepresenteerd op de internetpagina

http://surf.to/WinLingo. Daar Lingo een geregistreerd merk is ten name van

IDTV Film & Video Productions BV pleegt u door het bezigen van het merk Lingo voor

uw internetsite merkinbreuk.

Ik zou u vriendlijk doch dringend willen verzoeken het genbruik van het merk Lingo

voor bovengenoemde acticiteiten per direct te staken.

Indien het merk niet binnen 48 uur na dagtekening van dit schrijven van het internet

verwijderd is ben ik helaas genoodzaakt verdere maatregelen te treffen.

Met vriendelijke groet,

Marike van Kasteren

Juridische Zaken
+++++++++++++++++++++

Deel: ' IDtv vreest dat LINGO verpest wordt door WinLingo '
Lees ook