Gemeente Capelle a/d IJssel

Iepziekte bedreigt voortbestaan Hollandse iep

De gemeente Capelle aan den IJssel staat bekend om zijn groene karakter. Een belangrijke boom uit dit groene straatbeeld is nog steeds de Ulmus hollandica, ofwel de Hollandse iep. De oudste iepen in Capelle zijn ongeveer 40 jaar en staan aan de 's-Gravenweg en de Groenendijk. De gemeente heeft nu nog ongeveer 2000 iepen. Helaas neemt dit aantal als gevolg van de opruk-kende iepziekte elk jaar verder af. Als de ziekte toeslaat, is de boom niet meer te redden. Zij moet zo snel mogelijk worden gekapt om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Begin volgende eeuw is de Hollandse iep waarschijnlijk uit Capelle verdwenen.

Snelle verspreiding bij warm weer
De iepenspintkever verspreidt de iepziekte. De kever eet van de boom en besmet tegelijkertijd de boom met een schimmel die de vaten van de boom verstopt. Binnen een week verandert een gezonde mooie iep in een kale, ten dode opgeschreven boom. Zodra een iep ziek is, valt hij niet meer te redden en moet hij worden gekapt. Vooral bij warm weer gaat de ver-spreiding snel. De kevertjes gedijen dan het beste.

Preventie
Medewerkers van de afdeling plantsoe-nen controleren tussen mei en septem-ber regelmatig alle 2000 iepen die onze gemeente rijk is. Dankzij deze controle worden zieke iepen snel opgespoord en gekapt. Een zieke iep is een besmettingshaard voor zijn omgeving. Alleen door snel te kappen en het hout te versnipperen wordt verdere verspreiding tegengegaan.
In sommige gemeentes worden iepen geïnjecteerd met een vaccin tegen de ziekte. Deze methode is duur en daarom alleen zinvol bij waardevolle monumen-tale oude iepen, zoals die langs de Amsterdamse grach-ten staan. Het injecteren geeft geen garantie dat de iep gezond blijft. De gemeente maakt daarom spaarzaam gebruik van deze preventiemethode en richt zich meer op intensieve controles.

Transportverbod
Wanneer controleurs van de gemeente een zieke iep op particuliere grond aantreffen, krijgt de eigenaar een brief in de bus met het verzoek de iep zo snel mogelijk te (laten) kappen. Zodra dit is gebeurd, moet het hout worden versnipperd. Afvoeren of opslaan van het hout is verboden. De kever leg name-lijk zijn eitjes in het dode hout. Door het hout te vervoeren of op te slaan blijft de besmettingshaard bestaan met catastrofale gevolgen voor ander iepen in de omgeving.
Wanneer een iep is gekapt, zorgt de gemeente ervoor dat het hout wordt versnipperd. De snippers kunt u wel gebruiken voor bijvoor-beeld het ophogen van de tuin.

Niet zomaar kappen
Wanneer u denkt dat u een zieke iep in uw tuin heeft, mag u deze niet direct kappen. U moet eerst contact opnemen met de gemeente. Een medewerker van de unit onderhoud komt dan langs en bekijkt of de iep ook echt ziek is en welke maatrege-len nodig zijn. Als de iepziekte wordt gecon-stateerd is een kapvergunning niet nodig. Snel handelen is dan het belang-rijkste.

Voor meer informatie of meldingen van zieke bomen kunt u contact opnemen de heer Frederiks, telefoon: 28 48 699, of de heer Kleinenberg, telefoon: 2848629.

Deel: ' Iepziekte in Capelle a/d IJssel '
Lees ook