Gemeente Apeldoorn


Ieren bezoeken Fietsstad Apeldoorn
Op donderdag 16 september wordt de fietsstad Apeldoorn bezocht door een groep Ierse ingenieurs.

Apeldoorn heeft op het gebied van het fietsverkeer veel om te laten zien. Dit blijkbaar is ook bekend in het buitenland. Daarom is een groep Ieren in Nederland op een excursie om te zien en te horen welk beleid wordt gevoerd en hoe zich dat vertaalt naar de maatregelen op straat.
Naast Apeldoorn bezoeken zij ook Utrecht en wellicht Amsterdam. Zij worden daarbij geholpen door de stichting I-ce uit Utrecht. I-ce staat voor Interface for cycling expertise. Deze stichting heeft als doel om de kennis en ervaring van het fietsverkeer te verspreiden naar met name buitenlandse ingenieurs die betrokken zijn bij vraagstukken op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening.

De Ieren zijn nauw betrokken bij de verkeersproblematiek in hun eigen land (met name Dublin).
In de afgelopen 30 jaar heeft in Ierland de fiets nagenoeg al haar ruimte moeten prijs geven aan de auto. Dit terwijl er in de jaren `50 meer in Ierland werd gefietst dan in Nederland. Inmiddels staat de fiets weer hoog op de politieke agenda en wordt de fiets erkend als een van de belangrijkste dragers om het stedelijk verkeer in betere banen te leiden. Door meer ruimte te geven aan de fiets wordt de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad verbeterd. Om de fiets weer een veilige en herkenbare plaats op de weg te geven is het echter niet zo eenvoudig.

I-ce heeft de gemeente Apeldoorn benaderd om aan een aantal Ieren te laten zien wat de resultaten zijn van een jarenlang sterk en eenduidig fietsbeleid.
In de ochtend krijgen de Ieren een rondleiding in de keuken van het gemeentelijk verkeersbeleid en worden de gratis fietsenstallingen in het centrum bezocht. In de middag wordt een fietstocht gemaakt door Apeldoorn waarbij op diverse locaties verkeersmaatregelen op straat worden bekeken.

Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij de heer R. Scholten, woordvoerder van de gemeente Apeldoorn, dienst Strategie en Communicatie. Telefoon (055) 580 1363 of mobiel 06 51 52 64 57.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Ierse ingenieurs bezoeken Fietsstad Apeldoorn '
Lees ook