IF Training en Coaching opent haar deuren in Lemmer


IF-Als je in beweging komt, ontstaat er verandering

LEMMER, 20120328 -- Fraai gelegen aan het strand in Lemmer, Friesland, opent zaterdag 31 maart IF Training en Coaching haar deuren in Bedrijvencentrum A la Mer. Het centrum IF Training en Coaching is opgezet door Atsje van Dongera met collega trainers en coaches. Zij bieden een opleiding in neuro-linguistisch programmeren (nlp), communicatietraining, sociale-vaardigheidstraining, coaching, vrije expressie, creatieve expressie, psycho-sociaal werk en systemisch werk. Het centrum verwacht een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan preventie en behandeling van jongeren met verslavingsproblematiek en wil daar ook de ouders bij betrekken.

Onder het oog van de aanwezige genodigden, scholen, GGD, huisartsen, zorgmakelaars, trainers en coaches, ondernemers, B&W en andere belangstellenden jong en oud, zal zaterdag het IF centrum met veel symboliek geopend worden. De vader van Atsje van Dongera zal het lint doorknippen en daarmee het ondernemerschap overdragen aan zijn dochter, een belangrijke handeling vanuit de systemische overtuiging dat kinderen de ouders moeten eerbiedigen en hun doelen integreren in zichzelf.

"If" is het Engelse woord voor "als". Als je in beweging komt, ontstaat er verandering is het motto van het centrum. De trainers en coaches gaan uit van de overtuiging dat veel gedragsproblemen, sociale of maatschappelijke problemen te maken hebben met belemmerende overtuigingen die mensen verhinderen zichzelf te zijn. Die belemmeringen zijn, volgens deze theorie, meestal ontstaan in de vroegste kinderjaren. De trainingen zijn dan ook voor alle leeftijden vanaf 5 jaar en voor eenieder die geconfronteerd wordt met rouw en verlies, echtscheiding of ziekte en de lichamelijke, psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen daarvan.

Ook verslavingsgedrag en andere gedragsproblemen komen volgens de IF coaches voort uit belemmerende overtuigingen uit de baby-tijd. In deze jachtige maatschappij wordt het er voor de jeugd van tegenwoordig niet beter op. Kinderen die niet geleerd hebben zichzelf te zijn, hun belemmeringen te overstijgen, vertonen allerlei problemen van adhd tot alcohol- en drugsverslaving. Om de belemmerende factoren op te sporen maken de trainers gebruik van systemisch werken in familie-opstellingen. Middels coaching, vrije en creatieve expressie, communicatietraining, sociale-vaardigheidstraining, ontspanning en meditatie helpt IF de mensen in beweging te komen, zich van hun belemmeringen bewust te worden en weer zichzelf te zijn. Neurolinguistisch programmeren speelt daar een grote rol bij.

Ook bedrijven kunnen op IF Training en Coaching een beroep doen. Organisaties moeten tegenwoordig voortdurend veranderen en vragen steeds meer flexibiliteit van hun medewerkers. Ook voor hen is het belangrijk zichzelf te kunnen zijn. IF gebruikt organisatieopstellingen om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen of waardoor conflicten telkens terugkomen. Ook bij deze trainingen en coaching staat neurolinguistisch programmeren centraal: vanuit een positieve grondhouding, de beweging maken, de belemmerende overtuigingen opsporen en je daarvan vrijmaken. Het motto is: Leef je Leven in Vrijheid met Jezelf en Anderen.


Deel: ' IF Training en Coaching opent haar deuren in Lemmer '
Lees ook