Vakcentrum Levensmiddelen

17 - 06 - 2002
IFGA tegen Europees voorstel (17 juni 2002)

In hun vergadering van 14 juni 2002 hebben de leden van de IFGA ( de Europese koepelorganisatie van zelfstandige levensmiddelendetaillisten) zich unaniem gekant tegen het Europese voorstel voor een Regeling betreffende Verkoopbevordering in de interne markt.

In het bijzonder uitte de IFGA haar zorg met betrekking tot verkoop onder de kostprijs. Verkopen onder de kostprijs is niet in het algemeen belang en zal de keuzemogelijkheid voor het publiek doen afnemen. De wetgeving in België, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg en Spanje kent een verbod op verkoop onder de kostprijs. Duitsland, Oostenrijk en Denemarken hebben wetgeving die verkoop tegen verlies voorkomt.
De ervaring heeft uitgewezen dat waar verkoop onder de kostprijs voor komt, zelfstandige detaillisten hieronder lijden en uiteindelijk uit de markt worden verdrongen, evenals kleine levensmiddelenfabrikanten. Steden en dorpen zullen hun levensmiddelenverkooppunten worden ontnomen.

Uiteindelijk zal de consument lijden onder een geringere keuzemogelijkheid en hogere prijzen.
De ervaring heeft in Ierland uitgewezen dat verkoop onder de kostprijs leidt tot hogere prijzen en het tegenovergestelde effect heeft van hetgeen door het voorstel van de Commissie beoogd wordt.

De IFGA dringt erbij de Commissie, de Raad en het Europese Parlement op aan Artikel 3-1 van het conceptontwerp te wijzigen teneinde de nationale overheden de mogelijkheid te laten verkoop onder de kostprijs te verbieden.

De IFGA heeft ook commentaar gegeven op de bijlage bij het voorstel en geconcludeerd dat de verplichting te voldoen aan de eisen die in de bijlage genoemd worden een zware last legt op het midden- en kleinbedrijf (mkb); de administratieve last zal onnodig groter worden.
Een algemene versoepeling van bepaalde soorten verkoopbevorderingen zouden ook invloed kunnen hebben op de positie van het mkb, vooral in die landen waar specifieke verboden zijn opgelegd om het mkb beschermen. Verder is het twijfelachtig of de aan de consumenten te verstrekken informatie duidelijk en uitvoerig genoeg is om iedere misleidende praktijk te voorkomen.


---

Principe-akkoord nieuwe CAO voor het Levensmiddelenbedrijf (7 juni 2002)

Deel: ' IFGA tegen Europees voorstel '
Lees ook