Inspectie voor de Gezondheidszorg


Donderdag 13 juni 2002

IGZ VERZOEKT MINISTER OM AANWIJZING IJSSELMEERZIEKENHUIZEN

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert dat de kwaliteit van zorg in de IJsselmeerziekenhuizen ernstig bedreigd wordt. De Inspectie vindt de situatie niet meer verantwoord en verzoekt minister Borst over te gaan tot het geven van een schriftelijke aanwijzing aan deze instelling op grond van artikel 7, eerste lid van de Kwaliteitswet.

De Inspectie vindt dat er binnen de IJsselmeerziekenhuizen sprake is van onvoldoende afbakening van de zorg op met name de locatie Emmeloord, onvoldoende samenwerking tussen de beide locaties en recent ontstane bestuurlijke en organisatorische chaos. Hierdoor is er geen goede communicatie tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie. De afspraken die de Inspectie met de instelling heeft gemaakt over het opstellen van een haalbaar functieverdelingsplan voor de zomer van 2002, zijn niet nagekomen. Hiermee worden artikel 2, artikel 3, artikel 4 en artikel 5 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen overtreden.

De Inspectie adviseert minister Borst op korte termijn een onafhankelijke commissie in te stellen die advies moet geven over de volgende zaken:

- De haalbaarheid van het behoud van de vijf basisfuncties op beide locaties / het profiel van beide locaties / de noodzaak c.q. wenselijkheid tot defuseren.
- De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht in de nieuwe situatie, zodanig dat die kan rekenen op het vertrouwen van alle betrokkenen.

- Het aangeven van het begin van het implementatietraject van de voorgestane structuur.

De commissie moet bestaan uit personen uit het openbaar bestuur (provincie), de ziekenhuiswereld en de zorgverzekeraars en moet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee maanden) rapport uitbrengen.

Verder verzoekt de Inspectie de minister om een schriftelijke aanwijzing aan de Raad van Bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen te geven, om de aanbevelingen van de commissie strikt op te volgen.

Tot het advies van de commissie bekend is, mogen door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht geen richtinggevende besluiten meer worden genomen.

De Inspectie continueert haar verscherpte toezicht op de instelling en maakt zonodig gebruik van haar bevelsbevoegdheid risicovolle afdelingen van het ziekenhuis te sluiten.


-0-0-0-

Deel: ' Igz verzoekt minister om aanwijzing ijsselmeerziekenhuizen '
Lees ook