INSP. VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

IGZ wijst op noodzaak handhaving restrictief MRSA-beleid

Parnassusplein 5
2511 VX 's-Gravenhage
Telefoon (070) 340 60 01
Telefax (070) 340 53 53

Correspondentie uitsluitend:
Postbus 16119
2500 BC 's-Gravenhage

Persbericht

► Dinsdag 2 juli 2002

In het vakantieseizoen - dat zojuist weer is begonnen - is er een verhoogde kans dat Nederlanders in buitenlandse ziekenhuizen verpleegd moeten worden en daar besmet raken met Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA). Dat betekent ook een verhoogde kans dat deze patiënten deze bacterie naar Nederlandse ziekenhuizen overbrengen. Mede daarom brengt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag een circulaire uit waarin zorginstellingen er op worden gewezen hoe belangrijk het is alert te blijven om MRSA-besmettingen te voorkomen. De volledige tekst van de circulaire staat op www.igz.nl.

De afgelopen periode waren er in verschillende ziekenhuizen problemen door epidemische verspreiding van MRSA. De verspreiding kon plaatsvinden doordat de MRSA niet werd aangetoond met de gebruikelijke kweekmethoden. Deze MRSA-problemen waren aanleiding voor de Inspectie om het restrictieve beleid opnieuw te bespreken met deskundigen en de betrokken beroepsorganisaties. Hier concludeerde men unaniem dat het restrictieve MRSA-beleid kan en moet worden gehandhaafd. Recente wetenschappelijke literatuur ondersteunt de conclusie dat een restrictief MRSA-beleid het beste wapen is in de strijd tegen MRSA en andere resistente micro-organismen, zoals bijvoorbeeld epidemische Vancomycine Resistente Enterococcen. Veel landen gaan daarom terug naar het beleid van .search and destroy., zoals Nederland dat al jaren met succes voert.

De Inspectie wijst er tegelijk met nadruk op dat de toegankelijkheid van de zorg niet mag worden belemmerd door de maatregelen ter preventie van MRSA en andere resistente micro-organismen. Het behandelen en verplegen van patiënten met inachtneming van isolatiemaatregelen maakt onderdeel uit van de normale ziekenhuiszorg.
In het geval dat een ziekenhuis tijdelijk capaciteit moet beperken om een epidemie te bedwingen, beveelt de Inspectie aan om regionale afspraken te maken om de toegankelijkheid en continuïteit van de zorg te waarborgen.


-0-0-0-

Deel: ' IGZ wijst op noodzaak handhaving restrictief mrsa-beleid '
Lees ook