IHC Caland NV

Persbericht - IHC Caland N.V.

10 september 2001

IHC CALAND KONDIGT EMISSIE AAN VAN MAXIMAAL 2.447.013 AANDELEN

De Emissie
IHC Caland N.V. ("IHC Caland") maakt bekend voornemens te zijn via een emissie ("Emissie") maximaal 2.447.013 nieuwe gewone aandelen IHC Caland ("Gewone Aandelen") uit te geven, die circa 8,6% vertegenwoordigen van het de huidige aantal uitgegeven en uitstaande Gewone Aandelen. Gebaseerd op de slotkoers op Euronext Amsterdam van de Gewone Aandelen op vrijdag 7 september 2001 zoual de opbrengst van de Emissie ongeveer 133 miljoen bedragen.

Voor deze Emissie heeft IHC Caland ABN AMRO Rothschild aangesteld als "Global Coordinator" en "Bookrunner". Kempen & Co en Rabo Securities zijn aangesteld als "Co-Managers" voor de Emissie.

IHC Caland heeft ABN AMRO Rothschild in haar hoedanigheid als Global Coordinator en vertegenwoordiger vannamens het syndicaat, een overtoewijzingsoptie greenshoe optie ("Greenshoe Optie") toegekend van maximaal 367.052 additionele Gewone Aandelen, hetgeen overeenkomt met 15% van de Emissie. De Greenshoe Optie kan worden uitgeoefend binnen dertig dagen na de dag van betaling voor en levering van de bij de Emissie uit te geven Gewone Aandelen. De Emissie, inclusief de Greenshoe Optie, zal niet meer bedragen dan 9,9% van het huidige uitstaande gewone aandelenkapitaal van IHC Caland.

De bij de Emissie en de Greenshoe Optie uit te geven Gewone Aandelen zullenzijn dooreenleverbaar zijn met de bestaande Gewone Aandelen. De nieuwe Gewone Aandelen zijn gerechtigd tot hetelk dividend dat op de Gewone Aandelen wordt gedeclareerd over IHC Caland's boekjaar dat eindigt op 31 december 2001, en volgende boekjaren.

Opbrengst van de emissie
De opbrengst van de Emissie zal gedeeltelijk worden aangewend voor de financiering van de aankoop van Atlantia Offshore Limited zoals aangekondigd door IHC Caland op 19 maart 2001, alsmede ter financiering van IHC Caland's snel groeiende F(P)SO-leasevloot.

Inschrijvingsperiode
De Emissie wordt uitgevoerd door een middel van "undocumented accelerated bookbuilding", zonder prospectus. De Gewone Aandelen worden middels een onderhandse plaatsing uitsluitendalleen aangeboden aan institutionele beleggers. De inschrijvingsperiode zal starten op MaandagDinsdag 101 September 2001 om 17:309:00 uur en zal naar verwachting sluiten op woensdag 12 September 2001, om 17:30. ABN AMRO Rothschild behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op enig moment te sluiten.

Toelating tot notering, betaling en levering
De bestaande Gewone Aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en toelating tot de notering aan Euronext Amsterdam van de bij de Emissie en mogelijke uitoefening van de Greenshoe uit te geven nieuwe Gewone Aandelen en alle nieuwe Gewone Aandelen die worden uitgegeven bij een eventuele uitoefening van de Greenshoe Optie zal worden aangevraagd. Toelating van de nieuwe bij de Emissie uit te geven Gewone Aandelen tot notering, alsmede betaling en levering zullen naar verwachting op dinsdag 18 September geschieden, afhankelijk van de sluiting van de inschrijvingsperiode.

Totdat betaling voor en levering van de bij de Emissie uit te geven Gewone Aandelen heeft plaatsgevonden, mag de Emissie in bepaalde door IHC Caland het enen het syndicaat overeengekomen omstandigheden worden teruggetrokkennomen.

Stabilisatie
De "Global Coordinator" mag zich inlaten met transacties die de prijs van de Gewone Aandelen kunnen stabiliseren, in stand houden of in andere opzichten kunnen benvloeden, voor een periode tot 30 dagen na de dag van betaling voor en levering van de bij de Emissie uit te geven Gewone Aandelen.

Profiel IHC Caland
IHC Caland, leverancier van materieel voor de offshore olie-industrie en de bagger- en scheepvaartsector. IHC Caland N.V. is de beursgenoteerde Nederlandse houdstermaatschappij van een groep van internationale maritiem-technische bedrijven. Het werkterrein van de groep omvat het ontwerpen en het over de gehele wereld leveren van werktuigen, schepen en complete systemen aan de offshore olie-industrie, de bagger- en scheepvaartsector en de natte mijnbouwindustrie.

In hoofdzaak betreft het hier drijvende (productie-) opslag- en overslagsystemen voor ruwe olie gebaseerd op het npunts-afmeersysteem ('Floating (Production) Storage and Offloading Systems' of kortweg F(P)SO's), hydraulische heiblokken, 'custom-built' en standaard werktuigen voor de baggerindustrie en de natte mijnbouw, en 'custom-built' schepen zoals Ro-Pax veerboten met passagiersaccommodatie en kabelleggers.

De groep exploiteert voorts een aantal F(P)SO's die haar eigendom zijn, en die op basis van langlopende overeenkomsten aan oliemaatschappijen worden verhuurd. Via de onlangs verworven dochtermaatschappij Atlantia Offshore Limited levert de groep mini tension leg platforms (TLP's, verticaal onder voorspanning verankerde platforms) en andere vaste platforms.

Tevens worden gespecialiseerde engineering-diensten aangeboden ter zake van het ontwerpen van dynamisch positioneerbare boorschepen, zelfheffende boorplatforms, 'jack-up' platforms voor de civiele aannemerij en voor de accommodatie van personeel, offshore kranen met groot hefvermogen, hefsystemen, half afzinkbare kraanschepen en andere werkschepen.

De Raad van Bestuur Schiedam, 10 september 2001

Voor nadere informatie:
IHC Caland N.V.
's-Gravelandseweg 557
3119 XT Schiedam

Contactpersoon : Ir. J.J.C.M. van Dooremalen, President-directeur Telefoon : +31 10 2 466 980
Telefax : +31 10 2 466 990
Website : www.ihccaland.nl
E-mail : brenda.cresswell@ihccaland.nl

FSA / stabilisatie

Dit document behelst geen (onderdeel van een) aanbod tot verkoop of uitlokking van een aanbod tot koop of uitgifte van enige effecten in de Verenigde Staten of elders. De effecten van IHC Caland N.V. worden niet geregistreerd op grond van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan of voor rekening van, of namens "U.S. persons" (zoals gedefinieerd in Regulations S onder de Securities Act), tenzij deze effecten geregistreerd zijn op grond van de Securities Act of zijn vrijgesteld van registratie.

Deel: ' IHC Caland kondigt aandelenemissie aan '
Lees ook