IHC Caland NV


Persbericht - IHC Caland N.V. 22 augustus 2001

OVERNAME ATLANTIA AFGEROND - GROTE NIEUWE ORDERS GEBOEKT !

IHC Caland is verheugd te kunnen aankondigen dat de acquisitie is afgerond van alle geplaatste aandelen van Atlantia Offshore Limited (AOL), een te Houston (V.S.) gevestigde vennootschap welke actief is op het gebied van de levering van tension leg platforms (TLP's, verticaal onder voorspanning verankerde platforms) en andere vaste platforms.

Het voornemen tot verwerving van deze vennootschap werd eerder aangekondigd in een persbericht op 19 maart 2001.

De netto aankoopprijs bedraagt US$ 52 miljoen, waarvan US$ 50 miljoen in contanten werd betaald en US$ 2 miljoen zal worden voldaan in aandelen IHC Caland N.V. De aankoopprijs kan worden verhoogd als gevolg van een zogenaamde 'earn-out'-overeenkomst, waarbij de verkopers een aandeel in de winsten van Atlantia tot en met 2005 zullen ontvangen, voor zover deze een voorafbepaald minimumbedrag te boven gaan.

AOL zal onderdeel uitmaken van de offshore-divisie van IHC Caland N.V., waarvoor de heer D. Keller als statutair directeur verantwoordelijk is.

Voorts doet het IHC Caland genoegen mede te kunnen delen dat Atlantia Offshore Limited een Letter of Intent heeft ontvangen van TotalFinaElf E&P USA, Inc. inzake de turnkey-levering tegen vaste aanneemsom van een diepwater productie-eenheid voor het Matterhorn-veld in de Golf van Mexico.

Dit systeem betreft een éénkoloms TLP van het type SeaStarâ, waarop de boorputafsluiters boven het wateroppervlak zijn geplaatst. Het zal worden geïnstalleerd in 840 meter diep water en kan maximaal negen van dergelijke boorputafsluiters accommoderen.
Het platform heeft voorts faciliteiten om boorputten te onderhouden en is geschikt voor de productie van 33.000 vaten ruwe olie per dag en 55 miljoen kubieke voet gas per dag.
Het Matterhorn-platform zal naar verwachting in de zomer van 2003 worden geïnstalleerd, en is daarmee de vierde SeaStar TLP die door AOL zal worden geleverd.
De uiteindelijke contractwaarde zal tussen US$ 150-200 miljoen bedragen.

Voorts heeft IHC Caland's 100%-dochtermaatschappij van der Giessen-de Noord een Memorandum of Understanding getekend met de Wellships Group (Aberdeen) voor de bouw van een onderhoudsvaartuig voor offshore olievelden.
Het dynamisch positioneerbare schip zal het eerste van dit type zijn, en wordt gebouwd volgens de nieuwe Det Norske Veritas classificatie voor dergelijke schepen.

De totale waarde van het project zal voor de Wellships Group US$ 100 miljoen bedragen, waarvan het merendeel wordt aangewend voor de bouw van het schip.

Financiële agenda

2001 Resultaten over het eerste halfjaar - Persbericht 3 september 2001
2001 Resultaten over het eerste halfjaar - Persconferentie (14.00 uur IHC Caland, Schiedam) 3 september 2001
2001 Resultaten over het eerste halfjaar - Presentaties aan analisten (Amsterdam en Londen) 4 september 2001

Bedrijfsprofiel - IHC Caland N.V.

IHC Caland, leverancier van materieel voor de offshore olie-industrie en de bagger- en scheepvaartsector.
IHC Caland N.V. is de beursgenoteerde Nederlandse houdstermaatschappij van een groep van internationale maritiem-technische bedrijven. Het werkterrein van de Groep omvat het ontwerpen en het over de gehele wereld leveren van werktuigen, schepen en complete systemen aan de offshore olie-industrie, de bagger- en scheepvaartsector en de natte mijnbouwindustrie.
In hoofdzaak betreft het hier drijvende (productie-) opslag- en overslagsystemen voor ruwe olie gebaseerd op het éénpunts-afmeersysteem ('Floating (Production) Storage and Offloading Systems' of kortweg F(P)SO's), hydraulische heiblokken, 'custom-built' en standaard werktuigen voor de baggerindustrie en de natte mijnbouw, en 'custom-built' schepen zoals Ro-Pax veerboten met passagiersaccommodatie en kabelleggers.
De Groep exploiteert voorts een aantal F(P)SO's die haar eigendom zijn, en welke op basis van langlopende overeenkomsten aan oliemaatschappijen worden verhuurd.
Tevens worden gespecialiseerde engineering-diensten aangeboden ter zake van het ontwerpen van dynamisch positioneerbare boorschepen, zelfheffende boorplatforms, 'jack-up' platforms voor de civiele aannemerij en voor de accom-modatie van personeel, offshore kranen met groot hefvermogen, hefsystemen, half afzinkbare kraanschepen en andere werkschepen.

Bedrijfsprofiel - Atlantia Offshore Limited

Atlantia Offshore Limited, gevestigd te Houston, Texas, Verenigde Staten, biedt reeds twintig jaar op turnkey-basis efficiënte oplossingen aan ter zake van de winning van olie en gas uit marginale velden in ondiep water, wereldwijd maar hoofdzakelijk in de Golf van Mexico.
Recentelijk heeft AOL het SeaStar-concept ontwikkeld, dat de productie uit velden in diep en zeer diep water mogelijk maakt, hetzij als zelfstandige oplossing danwel ter ondersteuning van een andere productie-eenheid. Het concept is gebaseerd op een unieke éénkoloms TLP. Het dek omvat de accommodatie, de productiefaciliteiten alsmede een platform waarop boorputafsluiters boven het wateroppervlak zijn geplaatst. Het kan voorts worden uitgerust met faciliteiten ten behoeve van boor- en onderhouds-werk-zaam-heden. Het Matterhorn-platform is het vierde dat door Atlantia wordt geleverd. In tegenstelling tot de eerste drie opdrachten waarbij de bronnen op de zeebodem worden afgesloten, zal Matterhorn het SeaStar-concept ten volle benutten, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de eis dat negen putten boven de zeespiegel dienen te worden afgesloten.
Gelet op de groeiende vraag naar productiefaciliteiten ten behoeve van diepwater, ziet de Groep grote commerciële vooruitzichten voor het SeaStar-concept, zowel in de Golf van Mexico als wereldwijd.

Raad van Bestuur Schiedam, 22 augustus 2001

Voor nadere informatie:

IHC Caland N.V.
's-Gravelandseweg 557
3119 XT Schiedam

Contactpersoon : Ir. J.J.C.M. van Dooremalen, President-directeur
Telefoon : +31 10 2466980
Telefax : +31 10 2466990
Website : www.ihccaland.nl
E-mail : brenda.cresswell@ihccaland.nl

Deel: ' IHC Caland rondt overname Atlantia af, nieuwe orders geboekt '
Lees ook